‘El reino ignorado’, de David G. Jara

Estrategues sèssils

El reino ignorado
Una sorprendente visión del maravilloso mundo de las plantas
David G. Jara
Ariel. Barcelona, 2018. 271 pàgines.

Una visió molt generalitzada sobre les plantes és veure-les com a éssers inerts, desproveïdes de dinamisme i moviment. Oposadament també trobem, de manera més restringida, la consideració que són organismes als quals se’ls atribueix la capacitat de sentir emocions típicament humanes. Entre aquestes dues posicions allunyades, sorgeix la proposta de David G. Jara, divulgador científic i professor de l’especialitat de biologia i geologia. En El reino ignorado, s’aproxima al món de les plantes des d’una perspectiva fonamentada en el coneixement científic per tal de revelar i disseccionar la complexitat, el dinamisme, i la varietat d’adaptacions i processos biològics d’aquestes estrategues sèssils.

El llibre es vertebra al voltant de quinze capítols, de lectura independent. Amb una estructura narrativa fixa i repetida en cadascun, s’expliquen dues històries paral·leles íntimament entrellaçades, de manera que la principal queda encapsulada per una de secundària que serveix per a bastir la introducció i el final del capítol. Tot i això, la permeabilitat entre les dues històries fa que la transició siga suau i el lector passeja de l’una a l’altra i té la sensació que conformen un tot. Per exemple, la pregunta formulada per un alumne «Com poden viure els esquimals?», referint-se a la necessitat de consum diari de vitamina C, serveix per a parlar de les plantes carnívores i de les seues adaptacions per a sobreviure en ambients amb sòls deficitaris en nitrogen.

Sens dubte, la història principal del llibre està protagonitzada per les plantes. A aquestes dedica l’autor paraules d’admiració alhora que pretén revelar les seues meravelles al llarg dels blocs temàtics que agrupen els capítols. El primer d’aquests blocs es dedica als diferents mecanismes de defensa: química, física, mutualisme i mimetisme. El segon bloc atén la capacitat que tenen les plantes per a captar senyals o estímuls ambientals externs o interns, i produir-hi una resposta. El tercer bloc analitza les estratègies per a afrontar les condicions ambientals adverses. Finalment, el quart bloc aglutina aspectes tan diversos com la fotosíntesi, el parasitisme entre plantes, la domesticació de les espècies cultivades, i l’origen i evolució de les plantes. Tot açò s’explica amb una base científica, aprofundint en el mecanisme químic, físic o cel·lular subjacent. Per a facilitar aquesta labor, es posen a disposició del lector tota una bateria de recursos pedagògics ben coneguts per l’autor.

Per altra part, la història secundària és la d’un professional que adora el seu treball. David G. Jara reitera en diverses ocasions al llarg del llibre el seu amor per la docència, encara que reconeix que va entrar en el món de les aules per casualitat i que ha topat amb certes dificultats. No obstant això, les pàgines del llibre deixen entreveure el goig i el gaudi per la seua professió. Així, el llibre acull anècdotes, situacions personals i professionals, i un diàleg autor-lector que el primer s’encarrega de mantenir en cada capítol. En definitiva, aquest llibre fa un gran esforç perquè el «regne ignorat» no ho siga tant.

© Mètode 2019 - 102. Ciència i nazisme - Volum 3 (2019)
POST TAGS:
Jardí Botànic (UV).