‘Epigenoma para cuidar tu cuerpo y tu vida’, de David Bueno i Torrens

Epigenoma para cuidar tu cuerpo y tu vida
David Bueno i Torrens
Plataforma Editorial.
Barcelona, 2018. 264 pàgines.

Hi ha un vell debat sobre si és l’ambient o la nostra genètica qui determina majoritàriament com som. Fins fa no res, es considerava que l’entorn no representava cap paper en la transmissió de trets genètics ni en la regulació d’aquests. Però la qüestió és que sí que influeix, i molt, en la manera com la nostra genètica pot expressar-se. Epigenètica i epigenoma són dues paraules que cada vegada se senten més. L’epigenètica es defineix com l’estudi del conjunt de les modificacions de l’ADN i de les proteïnes que l’acompanyen. Part d’aquestes modificacions són conseqüència del nostre ambient o de l’ambient on varen viure els nostres avantpassats immediats. L’epigenoma, l’anàleg al genoma, pot ser en part heretat dels nostres pares, però també pot modificar-se al llarg de la nostra vida i podem transmetre’l als nostres fills. Podem dir que l’epigenètica actua regulant l’expressió dels gens? Està implicada en l’activació i inactivació de gens i conseqüentment en l’expressió o no expressió d’aquests?

Respondre a aquestes preguntes no és una tasca per a xarraires. És fonamental que els investigadors traslladen correctament el seu significat i rellevància al públic general. David Bueno i Torrens, doctor en Biologia, professor i investigador en la Universitat de Barcelona, vol acostar al lector alguns dels secrets i sorpreses que amaguen el genoma i l’epigenoma dels éssers vius, sempre amb rigor científic però amb un llenguatge proper.

És important diferenciar genètica d’epigenètica ja des del principi. Per aquesta raó, l’autor estructura la informació de menys a més complexa, a cada pas completant i aclarint els mecanismes epigenètics de regulació genètica, la seua importància i el seu abast. Al llarg de diferents capítols, David Bueno ens explica des de quan s’estudia l’epigenoma, la seua importància, les aplicacions que conèixer-lo pot tenir i com aquest coneixement pot fer llum sobre algunes malalties com el càncer. I és clar, fent referència al títol: com pot tenir cura del nostre cos i de la nostra vida. Per fer la lectura amena, l’autor va il·lustrant tots els conceptes amb exemples de la literatura científica més recent. Aquests exemples són fonamentals per a entendre la importància de conceptes com l’empremta genètica, la plasticitat neuronal o el neodarwinisme, per citar-ne alguns.

Al llibre es tracta també de quina manera els aliments afecten l’epigenoma i, per tant, la regulació i expressió dels gens. Com bé diu l’autor, que no deixa de banda els efectes de les begudes alcohòliques i les substàncies tòxiques (tabac, drogues…), «és un cercle que s’ajusta i s’autoregula». També la gestació i l’estrès i, per descomptat, la pràctica esportiva, influeixen en l’epigenètica. L’epigenètica ens diu que mitjançant totes les activitats quotidianes podem tenir cura del nostre cos i de la nostra vida, i per descomptat, dels nostres fills. Podem fer alguna cosa per intentar tenir la millor qualitat de vida possible amb un epigenoma favorable? David Bueno i Torrens ens indica el camí.

© Mètode 2019
Doctora en Ciències Biològiques i professora de Biologia i Geologia a l'IES El Clot (València).