‘Evolución humana’, de Roberto Sáez

Paleontologia de la compassió

portada evolución humana

Evolución humana
Prehistoria y origen de la compasión
Roberto Sáez
Almuzara. Córdoba, 2019. 174 pàgines.

Aquesta obra analitza el registre fòssil dels nostres ancestres més recents a la recerca de l’origen de la compassió, un dels sentiments que acostumem a identificar com a típicament humà. Fa ja pràcticament 150 anys que l’altruisme va atraure l’atenció de Charles Darwin. El científic britànic es preguntava com la selecció natural podia afavorir comportaments altruistes que suposen que uns individus vegen reduïdes les seues possibilitats de supervivència mentre n’augmenten les d’altres. Ara els paleoantropòlegs paren atenció a l’aparició d’aquest tipus de comportaments en la nostra línia evolutiva, perquè això significa aportar llum sobre l’origen d’allò que entenem per «humà».

L’obra dedica un capítol a l’estat actual del nostre arbre evolutiu. És necessari recordar que la paleoantropologia és una disciplina molt dinàmica que ens ha acostumat a noves troballes amb certa freqüència. Per exemple, l’Homo naledi i l’home de Deníssova són dos grups d’homínids que s’han donat a conèixer recentment i hem substituït la idea lineal d’arbre o branca evolutiva per la de diferents línies evolutives que se separen i tornen a creuar-se. L’autor introdueix aquesta visió de la nostra evolució en el seu repàs de les espècies que ens han precedit i que comencen a exhibir comportaments altruistes.

Un dels dubtes que ens resol aquest llibre és com poden els científics detectar evidències de comportaments compassius en un registre fòssil integrat fonamentalment per ossos, objectes i impactes sobre l’entorn. A mesura que l’autor desgrana les troballes i els fòssils que evidencien històries de compassió, queda patent la gran quantitat d’informació que ens aporta aplicar l’extens coneixement que tenim sobre la nostra biologia a l’estudi dels nostres ancestres prehistòrics. Un os amb una patologia o la presència o carència d’un element pot determinar la història de vida d’un individu que va viure fa centenars de milers –o fins i tot milions d’anys– i de la seua comunitat. I resulta que sovint aquestes històries de vida són també històries de compassió. Individus que van viure part de la seua existència en absoluta dependència d’altres individus, que per diferents raons van dedicar el seu esforç a cuidar-los en un món hostil.

L’autor inclou en el llibre abundant bibliografia dels principals investigadors en la matèria, amb molts noms clàssics. També acompanyen la lectura figures que ajuden a visualitzar un gran volum de dades i fotografies dels fòssils que han aportat llum sobre l’origen de la compassió. Fòssils que últimament han cedit protagonisme davant del desenvolupament de disciplines com la paleogenòmica o la genètica de poblacions en l’estudi de l’evolució humana. Però aquest llibre demostra que els fòssils encara tenen moltes històries a contar.

© Mètode 2020 - 104. Les plantes del futur - Volum 1 (2020)
Paleontòleg (València).