Captar la millor fotografia

captura digital y revelado de RAW portada

Captura digital y revelado de RAW, per Hugo Rodríguez, publicat per Marcombo (Barcelona, 2017. 2a edició. 15 × 21 cm, 510 pàgines).

Sentireu molts fotògrafs –fins i tot professionals– que diuen: «amb JPEG ja queda bé». No es pot rebatre aquesta frase perquè el bé és un concepte relatiu, de manera que el que per a alguns està bé, per altres estarà malament. És a dir, que per als requisits de molts fotògrafs pot ser suficient, però per altres no arriba al nivell de qualitat que desitgem.

En tot cas, el que ha de quedar molt clar és que amb format RAW es pot aconseguir un nivell molt més alt, no en resolució –com erròniament s’argüeix de vegades–, sinó en diversos aspectes no menys fonamentals. I aquest llibre és la prova contundent d’això, ja que al llarg de les seves pàgines es demostren els enormes avantatges de disparar en RAW: major rang dinàmic, més subtilesa de tonalitats, recuperació del detall en les altes llums i de textura en les ombres, i fins i tot més nitidesa, per molt que alguns no ho creguin.

Una de les coses més divertides dels cursos que impartim els professors de fotografia és veure la cara de sorpresa dels alumnes quan aprecien la diferència entre els dos formats; després de veure-ho, tots abandonen el JPEG per als seus treballs importants. D’aquí la transcendència d’aquest llibre, que tracta el tema del RAW de forma ben profunda i exhaustiva.

Tot i que els apassionats el llegiran d’una tirada, el llibre vol ser una obra de consulta. Això es veu facilitat per les referències creuades, és a dir, les al·lusions a temes explicats en altres pàgines, procediment que, a més, propicia l’assimilació dels conceptes més importants.

«Aquesta obra demostra els avantatges de disparar en RAW»

La característica més remarcable d’aquesta segona edició del volum és que, en un procés que ha durat set anys, tot ha estat acuradament preparat, provat, corregit, comprovat… res s’ha deixat a l’atzar. No cal dir que tots els raonaments i explicacions són originals, però el major mèrit resideix en els processos i optimitzacions que l’autor ha descobert arran de la seva dilatada investigació i experiència. Una prova d’això és el procediment que ell anomena «criteri de revelat universal», que estableix un ordre que evita que l’aplicació d’una funció afecti altres anteriors.

Finalment, voldria remarcar que ni una sola de les il·lustra­cions està copiada d’altres fonts, pràctica habitual en molts llibres d’aquest tipus. Totes han estat escrupolosament elaborades amb la finalitat de facilitar la comprensió dels conceptes. A més, les captures de pantalla s’han preparat tenint present la seva llegibilitat, cosa que es facilita amb l’«efecte lupa» sobre els punts clau de cada pantalla. En definitiva, un llibre imprescindible per als que vulguin captar i processar una imatge i aconseguir la millor fotografia possible.

© Mètode 2019 - 100. Els reptes de la ciència - Volum 1 (2019)

Doctor en Ecologia i Evolució, escriptor, professor i fotògraf de natura (Barcelona).