Instants de natura

118a-69

He volgut titular «Instants de natura»aquest segon lliurament de la nova columna en record de la recentment finalitzada secció homònima. I és que resulta d’allò més escaient per al llibre que comentem avui. Seria l’obra fonamental de la bibliografia que podria haver tingut la secció, amb el valor afegit que no s’ha traduït d’un d’estranger, sinó que ha estat realitzada per un col·lega compatriota. 

Llegir el llibre –i mirar-lo bé, donat que és ple d’imatges suggerents– representa afrontar un autèntic allau d’informació, de manera que fins els més introduïts aprendran coses; i els no iniciats han d’esforçar-se a pair-ho bé i assimilar-ho; així entraran amb bon peu en un món complex i fascinant. 

Al llarg dels vint-i-un capítols, l’autor toca primer els temes universals (vàlids tant en les càmeres de sempre com en les actuals) i quan entra en els digitals ho fa comparativament amb el sistema tradicional, cosa que facilita la comprensió. Comença amb el cos, els objectius, la llum, la profunditat de camp (en aquest punt conflictiu no cau en els errors d’altres), la velocitat d’obturació, l’estabilitat, el flaix i els filtres.

A continuació passa al terreny estrictament temàtic: després d’analitzar la fotografia de natura en general, entra en les diferents especialitats: el paisatge (on és un autèntic mestre), la vegetació, la fauna, els éssers menuts (macro), la fotografia submarina i la nocturna, que és la gran dèria de l’autor.

Seguidament tracta el tema de la composició, que és tan important per a ell que ha fet un llibre igual de gros dedicat a aquest tema. En els següents capítols desenvolupa el reportatge, el transport de l’equip (quelcom molt pràctic) i acaba amb el flux de treball (work-flow) en el sistema digital, la gestió de color i la problemàtica del fotògraf professional.

És ple d’exemples, o sigui, fotografies que il·lustren –mai millor dit– cada aspecte que s’explica: són «instants de natura». I també trobarem uns requadres verds on adverteix dels errors més freqüents i comenta com evitar-los.

En conclusió: es tracta d’una obra completa, feta amb molta erudició, explicada per un excel·lent professional, el qual demostra que és un bon professor, característica que desenvolupa a bastament i fa que el llibre sigui molt didàctic. Hom pot afirmar que se’n surt prou bé perquè a cada ratlla es nota que l’autor porta molts anys de fotògraf a l’espatlla.

La major part de llibres que tracten el tema van ser escrits a l’època quimicoanalògica, essent aquest un dels primers de la nova era. Tanmateix, l’autèntic mèrit és que no solament supera els anteriors amb això, sinó amb la qualitat de tot el contingut. No hi ha cap llibre perfecte, és clar, i en properes edicions segurament es pugui renovar el contingut dels capítols 19 i 20 dedicats a l’aspecte digital, en constant evolució. Però el que sí que garantim és que, mentre que altres llibres de fotografia de natura han passat sense pena ni glòria, aquest es convertirà en un clàssic. Ho és ja.

Albert Masó. Biòleg, professor i fotògraf de natura. Barcelona.
© Mètode 69, Primavera 2011.

 

El fotógrafo en la naturaleza. Guía completa para la era digital, per José Benito Ruiz, publicat per J de J Editores i Fine Art Editions (Alacant, 2009, 416 pàgines).

© Mètode 2011 - 69. Afinitats electives - Número 69. Primavera 2011

Doctor en Ecologia i Evolució, escriptor, professor i fotògraf de natura (Barcelona).