«La selección natural y el apoyo mutuo», de Piotr Kropotkin

16-65

Piotr Kropotkin Introducción histórica de Álvaro Girón. / Traducción de Susana Pinar. / Madrid, 2009, CSIC. 238 págines.

Coincidint amb l’any Darwin, va aparèixer el passat any un interessant llibre que recull la traducció al castellà d’un conjunt d’oblidats articles que Piotr Kropotkin publicà l’any 1910, a la prestigiosa revista britànica The Nineteenth Century and After. Els articles aparegueren en el marc de l’ampli debat entorn de l’evolucionisme del primer terç del segle xx, que va concloure amb la formulació de la teoria sintètica. Es tracta del període conegut amb el nom de l’eclipsi del darwinisme, en què l’evolució era acceptada en el món científic, però el mecanisme de la selecció natural proposat per Darwin era força discutit, mentre que altres propostes com les dels neolamarckistes, l’ortogènesi o el mutacionisme tenien un ressò notable.

Els articles traduïts tracten especialment sobre el paper en l’evolució de la selecció natural, de les modificacions que el medi provoca en els organismes, i de l’herència dels caràcters adquirits. En ells Kropotkin mostra un gran coneixement de les investigacions científiques en curs i del debat que s’estava produint. Però també demostren que coneixia a fons la figura i l’obra científica de Darwin, mostrant-nos aspectes del naturalista anglès que van quedar molt oblidats després de la formulació de la teoria sintètica, com la defensa del paper que podien representar en l’evolució la influència directa del medi sobre els organismes i de l’herència dels caràcters adquirits, que actualment podrien escandalitzar més d’un biòleg.

La primera part del llibre és una magnífica introducció històrica a càrrec d’Álvaro Girón. El seu gran coneixement de l’obra de Kropotkin així com del període en què el príncep rus va escriure aquests articles, que ja ens havia mostrat en obres com Evolucionismo y anarquismo en España i En la mesa con Darwin, li permeten fer una clara exposició de les importants polèmiques que entorn de la teoria de l’evolució s’estaven produint en aquells anys, i fan que d’aquesta manera el lector pugui contextualitzar adequadament el que Kropotkin va escriure a la revista britànica.

La traducció dels articles també és excel·lent. La traductora, la historiadora de la ciència Susana Pinar, té una notable experiència a l’hora de posar en castellà texts evolucionistes, ja que també ha traduït algunes obres de Darwin, com Insectivorous plants i The movements and habits of climbing plants.

És tracta, doncs, d’un llibre molt recomanable per a llegir en aquest any 2010, que podríem denominar com el de «la ressaca» de l’any Darwin. Durant l’any 2009 els nombrosos actes amb motiu del bicentenari del naixement de Darwin han permès fer una gran divulgació de la seva vida i de la seva obra, però de vegades també s’ha caigut en l’hagiografia i en una simplificació de la molt complexa revolució darwinista. La lectura d’aquest llibre ens pot acostar al debat real entorn de l’evolució del primer terç del segle xx, i també ajudar a recuperar a través de Kropotkin alguns dels plantejaments de Darwin que massa sovint s’han oblidat.

Finalment, cal assenyalar que l’edició podria millorar-se incorporant-hi la bibliografia per facilitar la consulta de les fonts, així com un índex temàtic.

© Mètode 2011 - 65. Nano - Primavera 2010.
POST TAGS:
Centre d’Història de la Ciència (UAB).