«L’origen de les espècies», de Charles Darwin

104-65

L’origen de les espècies Charles R. Darwin Traducció de Coral Barrachina. Adaptació del text per Juli Peretó i Andrés Moya. Il·lustracions de Carles Puche. Universitat de València i Institut d’Estudis Catalans. / València, 2009. 182 pàgines.

L’any 2009 es va celebrar el segon centenari del naixement de Charles Darwin i també els 150 anys de la publicació d’una de les obres més polèmiques del segle xix: L’origen de les espècies. La profusió i la notorietat dels actes commemoratius oferiren un inabastable ventall d’oportunitats per acostar-se al savi científic, a la seua vida, al seu temps, a la seua obra i, com no podia ser d’una altra manera, a la seua teoria universal. Amb motiu del bicentenari, la Universitat de València, compromesa amb l’avenç i la divulgació de la ciència, havia de ser senyera en la preparació d’activitats i publicacions per encomiar tan significada efemèride. La seua nombrosa i diversificada oferta ha confirmat les prioritats formatives i informadores de la Universitat, amb iniciatives atraients per despertar l’interès del gran públic i aprofitar la curiositat per donar a conèixer els fonaments bàsics de la teoria evolutiva de Darwin. Aquest és l’objectiu que persegueixen els responsables de la Universitat de València i de l’Institut d’Estudis Catalans amb la publicació d’una edició il·lustrada de la seua obra més influent: L’origen de les espècies.

A més, ara mateix, hi ha fets lamentables que confirmen la necessitat d’una oferta mediàtica estimulant que explique els trets evolutius bàsics, la força modeladora de la vida. Entre aquests fets destaca l’avenç progressiu de les idees creacionistes defensades per la teoria del disseny intel·ligent, aprofitant-se del desconeixement dels principis que determinen la meravellosa complexitat morfològica i funcional dels éssers vius. En aquesta qüestió en particular, els científics han d’atendre el seu compromís social i recuperar la capacitat de la ciència per explicar les coses excepcionals i complexes a partir de les senzilles i conegudes. Precisament, la comunicació és un dels aspectes bàsics que caracteritzen tota l’obra de Darwin i L’origen de les espècies en particular. Partint d’una idea molt senzilla: la supervivència dels més aptes, dels millor adaptats, aconsegueix presentar un fum d’evidències irrefutables per demostrar que la diversitat de la natura és el resultat de l’acumulació de petites modificacions al llarg de períodes molt prolongats. Però, és clar, hi ha un altra realitat preocupant: el gran desconeixement d’aquest minuciós treball per la majoria de la gent, fins i tot per a la majoria dels biòlegs. Aquesta nova edició il·lustrada del clàssic ofereix una eina per canviar la realitat i omplir les llacunes que condueixen el gran públic a les interpretacions errònies de l’evolució. Amb una presentació en gran format i lletra menuda, els dibuixos de Carles Puche presenten els exemples del treball científic, les evidències del canvi evolutiu, encara que no sempre relacionades amb la tasca darwiniana. Ara cal esperar el veredicte dels principals destinataris d’aquesta iniciativa amb impacte social. Tant de bo aconseguesca seduir els lectors i assolesca els objectius cercats per millorar el coneixement d’aquesta obra decisiva del pensament modern.

 

© Mètode 2011 - 65. Nano - Primavera 2010.
Doctor en Ciències Biològiques. Liquenòleg de formació, treballa a VAERSA com assessor tècnic del Servei de Vida Silvestre de la Generalitat Valenciana en temes de conservació de flora i Xarxa Natura 2000.