«Nanociencia y nanotecnología», de José Ángel Martín Gago (coordinador)

56-65

Nanociencia y nanotecnología. Entre la ciencia ficción del presente y la tecnología del futuro José Ángel Martín Gago (coordinador) Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. / Madrid, 2009. / 247 pàgines.

Excel·lent unitat didàctica que acosta la nanotecnologia i les aplicacions que té al gran públic, i en especial als estudiants de secundària i batxillerat, d’una manera molt didàctica i alhora rigorosa. Durant l’elaboració del llibre ha funcionat un feedback continu entre els autors i els professors i alumnes que ha quedat plasmat en el llibre. Els professors i alumnes són protagonistes actius i van incorporant al llibre les -seues idees i concepcions sobre la nanotecnologia. Això, unit a l’experiència divulgadora dels autors, ha permès fer d’aquest text un referent de la nanociència i la nanotecnologia en les aules.

Com els autors mateixos indiquen, el llibre no és només una font de consultes, sinó també un estímul i una font de recursos per convidar professors i alumnes a submergir-se en les possibilitats que ens brinda aquesta tecnologia a escala atòmica. Si bé és un llibre que pot ser utilitzat en diferents assignatures d’ESO i batxillerat, em sembla especialment útil per a la nova assignatura de Ciències per al Món Contemporani (primer de batxillerat), una assignatura molt oberta i propícia per a la indagació i el debat.

El llibre es divideix en nou capítols. El primer ens aproxima al potencial d’aquesta tecnologia operant en les petites escales de la matèria, la seua història i la gramàtica subjacent (mecànica quàntica). En el segon capítol podem acostar-nos a les enginyoses estratègies que han dissenyat els investigadors per travessar la barrera d’allò que és invisible i allò que és manipulable. Avui som capaços de veure àtoms i molècules i moure’ls a voluntat. La història de la humanitat ha estat sempre marcada pels materials que la nostra espècie tenia al seu abast. En el tercer capítol s’exposen alguns dels nous materials que ens proporciona la nanotecnologia, com els ful·lerens i els nanotubs de carboni, i les seues propietats tan fascinants. La química és una subtil dansa d’àtoms i molècules. I se’n parla en el quart capítol, dedicat a la nanoquímica.

Una de les grans aplicacions de la nanotecnologia es dirigeix a l’àmbit de la salut humana i la malaltia, matèria del cinquè capítol. Potser la informàtica, l’electrònica i, en general, les noves tecnologies de la informació i la comunicació siguen l’exemple més evident d’aquesta «cursa cap a la petitesa», tòpic que s’aborda en el sisè capítol. És més ràpid i econòmic assajar prèviament amb llapis i paper abans de passar al laboratori. Una cosa semblant al que s’esdevé en la construcció en la vida quotidiana: primer es dissenya el pla de l’edifici i després aquest es construeix atenent a les indicacions del pla. Aquestes estratègies es revisen en el setè capítol, dedicat a les simulacions.

De vegades, les promeses de la nanotecnologia semblen acostar-nos al terreny de la ciència-ficció. Però la veritat és que ja tenim productes ben fascinants en el mercat, com ens mostra el vuitè capítol del llibre. El novè i darrer capítol és una reflexió sobre l’impacte de la tecnologia en la nostra societat. Vivim en una societat cientificotecnològica i per això és molt important conèixer el paper que la nanociència i la nanotecnologia representen en els nous avenços tecnològics. Trobe que aquest llibre ho ha aconseguit.

© Mètode 2011 - 65. Nano - Primavera 2010.

Investigador de l’Institut Tecnològic de Materials d’Astúries i del Centre Mixt d’Investigació en Nanomaterials i Nanotecnologia (CSIC-Universitat d’Oviedo). Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General 2009 amb l’obra Una revolució en miniatura. Nanotecnologia al servei de la humanitat.