«Odón de Buen: Toda una vida», d’Antonio Calvo Roy

101-83

Quan hom «s’enfronta» a una biografia de més de 200 pàgines, espera d’una banda objectivitat documental i d’altra una certa dosi de motivació argumental per tal de fer digerible una vida aliena, sovint densa i, en particular, tan extremadament prolífica com la d’Odón de Buen (1863-1945). En aquest cas, Antonio Calvo Roy ha elaborat un treball exhaustiu, gens sintètic i ben cohesionat, defugint la linealitat cronològica, referenciant esdeveniments, en pro d’una coherència narrativa capitulada, tancant interrogants i altres bucles argumentals un bon grapat de pàgines després, com si d’una novel·la negra es tractara. Tanmateix, és amable amb el lector i no refusa ser redundant quan l’acumulació de dades ho requereix. 

Utilitzant com a marc conceptual les memòries (Mis memorias, 2003) i el diari personal de l’etapa final de la vida del biografiat (pendent de publicació), l’autor ens presenta un jove provinent d’una família humil, que amb onze anys ja impartia classes de repàs per pagar-se els estudis, i que accedí a la Universitat gràcies al suport econòmic de l’Ajuntament de Zuera, el seu poble natal, i del Ministeri de Foment de l’època. Se’ns mostra, a més, la seua primerenca vida política, influïda en part per Fernando Lozano, maçó, lliurepensador i republicà, que el convertiria en un «publicista» sota el pseudònim de Polemófilo en Las dominicales del libre pensamiento. Llicenciat als 21 anys, doctor amb 23 i catedràtic als 25, se’ns descriu un Odón precoç i crític des de la mateixa incorporació a la universitat. Un científic ben conscient que la ciència no només es desenvolupa als despatxos i laboratoris, i que la «vulgarització científica» i l’accés a la formació han de constituir la base per al vertader motor del canvi social, en paraules del biografiat: «para que nos ayude la opinión es necesario que nos comprenda». Impulsor d’una revolució tant conceptual com institucional, artífex de la modernització de les ciències naturals, defensor acèrrim del darwinisme, d’estudiar la natura en la natura, i promotor de les primeres eixides naturalistes en l’ensenyança universitària, que arribaren a ser publicades als periòdics quan el seu prestigi ja era més que evident. Perseverant i enemic de la mediocritat, conscient de representar el futur institucional de l’oceanografia a l’estat, però humil i pacient per esperar una conjuntura adient (per exemple, la transformació de vaixells dedicats al contraban de tabac en vaixells d’investigació oceanogràfica). Un Odón valent i tenaç, més preocupat pel com que no pel què o pel qui.

Aquesta és una biografia de la qual gaudiran no només els professionals afins o altres seguidors d’Odón, sinó tot lector mínimament sensibilitzat sobre la manera com la influència dels canvis polítics, econòmics i acadèmics pot condicionar més d’una generació. Una vida que, amb permís d’Odón però segurament com ell mateix hauria desitjat, transcendeix la seua figura i constitueix una excel·lent oportunitat per a entendre, a través dels ulls d’un lúcid De Buen i transcrita sobre paper per un no menys lúcid Calvo Roy, la situació global entre les dues repúbliques: el testimoni d’un temps no tan llunyà, ni tan diferent.

Joan Josep Soto Àngel. Bioblau, grup d’estudiants de biologia marina.
© Mètode 83, Tardor 2014.

 

Odón de Buen: Toda una vidaAntonio Calvo Roy
Ediciones 94. Saragossa, 2014. 280 pàgines.

«Aquesta és una biografia de la qual gaudirà tot lector mínimament sensibilitzat sobre la manera com la influència dels canvis polítics, econòmics i acadèmics pot condicionar més d’una generació»

 

 

 

 

© Mètode 2014 - 83. Les xifres de la ciència - Tardor 2014

Bioblau, grup d’estudiants de biologia marina.