‘Rationality: From AI to zombies’, d’Eliezer S. Yudkowsky

Una navalla multiús per a pensar millor

Rationality

Rationality
From AI to zombies
Eliezer S. Yudkowsky
Machine Intelligence Research Institute. Berkeley, 2015. Disponible en https://intelligence.org/rationality-ai-zombies/

Al febrer del 2009 naix, a partir del blog Overcoming Bias (http://www.overcomingbias.com/), el fòrum LessWrong (http://lesswrong.com/), un punt de retrobament de racionalistes, molts d’ells vinguts del món de la computació teòrica, on es parla de biaixos cognitius, bayesianisme, intel·ligència artificial i més. Un dels promotors i el major col·laborador d’aquest fòrum és Eliezer Yudkowsky, qui, el 2015, decideix publicar en versió digital un recull de les seues aportacions anomenat Rationality: From AI to zombies –un nom massa publicitari, a parer meu.

Aquest llibre es presenta com un conjunt autoreferenciat d’assajos curts, articles tècnics i faules agrupats en capítols més o menys temàtics però sense una forta continuïtat entre ells. La lectura pot resultar un poc caòtica perquè els textos s’enllacen de manera circular i de vegades els hipervincles van cap avant; el lector es troba aleshores en la disjuntiva, à la Rayuela, de si seguir la seqüència del llibre o saltar directament al capítol esmentat.

El fet interessant és que, malgrat tot, el llibre és molt útil com a compendi d’eines per al debat racional. Per posar un exemple senzill: el capítol «Taboo your words» introdueix el veto racionalista, una tècnica que ajuda a eliminar el component semàntic d’un debat mitjançant la prohibició temporal de cert terme. El desacord en el famós experiment mental d’un arbre fent o no soroll en caure al desert és fals i es resol fàcilment vetant l’expressió «fer soroll»: tothom concorda que un arbre caient genera ones de pressió que, al desert, no són processades per cap oïda. En canvi, l’acord massiu que trobaríem si preguntàrem en un congrés d’informàtics si d’ací a cent anys tindrem intel·ligència artificial tombaria fàcilment vetant el terme «intel·ligència»: no hi ha consens en què tindrem exactament el pròxim segle.

És un exemple molt senzill del que s’hi pot trobar, però el llibre parla també d’àncores psicològiques i biaixos (confirmació, correspondència…), de la diferència entre mapa i territori (representació i objecte, model i realitat), del teorema d’Aumann sobre acords, d’intel·ligència artificial i un llarg etcètera.

El nivell és variable, alguns textos són tan obvis que poden semblar innecessaris, d’altres són complexos i requereixen una certa alfabetització matemàtica. En molts casos el lector tindrà la necessitat d’aclarir o debatre el que ha llegit. A més, com que el llibre naix d’un fòrum, es pot trobar fossilitzat el debat que es va formar en el moment de la publicació, de vegades més interessant que el mateix text –la comunitat és vasta i aculturada–. Si es vol quelcom més interactiu, l’autor és present en diverses xarxes socials (Reddit, Facebook) i continua mantenint debats.   

El llibre és, en definitiva, una manera entretinguda, variada i útil d’entrar al món del racionalisme, un compendi de consells i tècniques per a pensar millor.

© Mètode 2017 - 92. L'univers violent - Hivern 2016/17