Abelles de mel

L'apicultura en perill

Abelles de mel

L’home sempre ha sentit una atracció especial per les abelles. Primer recol·lectava mel dels eixams, després com a apicultor també va traure profit d’altres productes com la cera i els pròpolis i començà a interessar-se pel coneixement de la biologia d’aquest himenòpter. En aquestes planes que segueixen també podrem donar una mirada, mitjançant una curiosa entrevista, a la seua funció com a pol·linitzadors. Una relació íntima de plantes i abelles, en què es fa palesa la seua important contribució a l’agricultura i a la conservació del medi natural. Aquesta mirada, potser, ens aclarirà la vista i ens permetrà veure el que estem fent amb les colònies d’abelles i el que ens hi juguem. Ja fa temps que els eixams salvatges manquen dels nostres paratges naturals, fins i tot els ruscs dels apicultors es troben amenaçats. L’ús d’insecticides agrícoles, la contaminació ambiental, la transformació de terres, la destrucció de la diversitat florística i, també, la “globalització” de les plagues de les abelles, continuen minvant el benefactor vol d’aquest insecte, així com també els ànims dels professionals que viuen de l’apicultura. Parlar de perill d’extinció de l’apicultura a hores d’ara potser és una mica alarmista, però és ben cert que si no reaccionem i no posem en marxa un bon pla gestor dels recursos apícoles, aviat aquesta amenaça es farà realitat.

© Mètode 2002 - 33. Abelles de mel - Primavera 2002

Doctor en Biologia. Tècnic de l’Agrupació de Defensa Sanitària Apícola (APIADS). Carcaixent (València).