Bo per a menjar

Alimentació i salut en temps de sobreinformació

https://doi.org/10.7203/metode.11.19796

Per a la majoria de la població mundial, menjar ja no és el que era fa només unes poques dècades. La diversificació i globalització de l’oferta alimentària, la industrialització del menjar i l’abundància d’informació han simplificat aquest acte quotidià i, alhora, l’han complicat. Mai com ara havia estat tan fàcil menjar bé i menjar malament. La prova està en el fet que l’obesitat i el sobrepès han deixat de ser un problema exclusiu dels més rics, mentre que les mancances nutricionals no afecten únicament els més pobres. La innovació del nostre temps és que tots dos problemes, la sobrealimentació i la desnutrició, coexisteixen no sols en països i ciutats, sinó en una mateixa família i fins i tot al llarg de la vida d’una persona.

La creixent preocupació per la salut ha avivat l’interès per les relacions entre la dieta i la prevenció de la malaltia. Però, malgrat els notables avanços científics, hi ha encara moltes preguntes sense resposta i molts missatges amb base científica que no acaben d’arribar a la població perquè s’extravien entre falsedats i mitges veritats. En aquest monogràfic, a més de presentar una breu història social del menjar, s’aprofundeix en els avanços de l’epidemiologia nutricional, es discriminen els fets de la ficció en l’alimentació actual, es revisa què són i com s’identifiquen les recomanacions dietètiques fiables, s’explica amb un exemple l’evolució de les guies alimentàries, s’aborda el problema del menjar ultraprocessat des del punt de vista de l’addicció i s’analitzen les dietes miraculoses i com detectar-les.

© Mètode 2020 - 106. Bo per a menjar - Volum 3 (2020)

Responsable de Transferència del Coneixement del Centro Cochrane Iberoamericano i professor de Periodisme científic i de dades en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (Espanya). Dirigeix el projecte Nutrimedia i publica des de 1999 el blog Escepticemia.

Doctora en Alimentació i Nutrició, dietista-nutricionista, tecnòloga dels aliments i Màster en Desenvolupament i Innovació dels Aliments. És investigadora postdoctoral Sara Borrell del Centro Cochrane Iberoamericano, Institut d’Investigació Biomèdica Hospital Sant Pau de Barcelona (Espanya). Coordinadora científica de Nutrimedia i de projectes relacionats amb la millora de les recomanacions nutricionals i alimentàries del Centro Cochrane Iberoamericano.