Professor del departament de Física Fonamental. Universitat de Barcelona.