Comunicar la salut

La divulgació mèdica en els mitjans de comunicació

Una bona comunicació és fonamental en la promoció i manteniment de la salut, tant individual com col·lectiva. Malgrat la gran quantitat d’informació accessible que hi ha actualment, encara persisteixen concepcions errònies en temes fonamentals com les vacunes o la prevenció i el tractament de determinades malalties greus i cròniques com el càncer o la sida. Les persones necessiten prendre decisions sobre la seua salut i han de ser informades amb rigor i sinceritat. Aquesta tasca, però, no és senzilla. Entendre com funcionen els diversos processos comunicatius i reflexionar sobre el paper dels mitjans de comunicació en aquest àmbit és fonamental.

Aquest monogràfic parteix del seminari sobre comunicació i salut que la revista Mètode, en col·laboració amb la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, va organitzar l’octubre de 2015 a València. Una mostra de la pluralitat de perspectives des de la qual es va abordar la qüestió es pot veure reflectida en aquest número. La investigació en comunicació de la salut però també el periodisme especialitzat aporten la seua reflexió sobre què és, què hauria de ser la comunicació per a la salut i, sobretot, què es pot fer per a millorar-la.

El projecte d'investigació Llenguatge i Cultura de la Salut (CS02014-61928-EXP), que ha proporcionat la base per a aquest monogràfic, reuneix a deu investigadors de diferents universitats espanyoles (Universitat Jaume I, Universitat de València, Universitat d'Alacant, Universitat d'Almeria i Universitat de Valladolid) que treballen en aspectes discursius i comunicatius de la pràctica mèdica.
© Mètode 2016 - 88. Comunicar la salut - Hivern 2015/16
Periodista. Revista Mètode.