Després de la crisi

54-68intro-monografic

Per a aquest monogràfic, hem aplegat especialistes de diverses branques de l’economia per tal que pensaren en els escenaris posteriors a la greu crisi que patim. Perquè, potser, el dramatisme del que està passant no facilita aquesta mena de reflexions. Sense esgotar ni de lluny els temes possibles, aquests escrits incideixen en aspectes clau, des del consum del territori –i de l‘activitat que més n’ha fet: la construcció– a la producció d’aliments, passant pels recursos limitadors del creixement, com l’energia i l’aigua, i la necessitat de valorar si els èxits econòmics del passat industrial asseguren una manera de fer sostenible. Tot açò, des de la perspectiva d’una geografia econòmica canviant al món que fa que antigues perifèries poblades de pimes hagen de canviar les seues estratègies, i si volem, això sí, tenir un lloc en els nous escenaris determinats per la globalització econòmica i la tercera revolució industrial vinculada a les tecnologies de la informació i la comunicació. En tot cas, sempre de la mà de la millor governança possible de la regió mundial en la qual vivim: l’Europa en permanent convulsió.

Vicent Soler i Salvador Gil. Catedràtics d’Economia Aplicada de la Universitat de València.
© Mètode 68, hivern 2012/11.

 

Mètode ha comptat amb la col·laboració dels artistes Marcelo Fuentes i Anna Sanchis en aquest monogràfic. En les seues obres han volgut reflectir un dels punts clau per entendre l’actual crisi econòmica: l’especulació urbanística i la fi de la bombolla immobiliària.

© Mètode 2011 - 68. Després de la crisi - Número 68. Hivern 2010/11