Introducció: Elogi de la vida

El concepte dinàmic de la biodiversitat

Els éssers humans ja fa temps que som conscients de ser una espècie amb gran poder per modificar el món natural. I tant que ho hem fet. Però només fa unes dècades que la societat, amb veu ferma, es revolta contra la desfeta duta a terme. Volem mantenir la varietat de formes de vida amb tota la seua bellesa i complexitat. Una varietat biològica que ens dona suport físic, però que també promou el desenvolupament intel·lectual i filosòfic. Ens fa qüestionar-nos com ha sorgit, com funciona, per què varien les espècies d’uns llocs a altres…

El terme biodiversitat, des que va sorgir amb força als anys vuitanta, ha tingut un significat englobador, però sovint confús. I si volem preservar la diversitat biològica, hauríem de tenir clar en què consisteix, i com varia de manera natural. En general, tothom entén que hi ha més biodiversitat allà on trobem més formes de vida distintes. Però alguns d’aquests organismes poden ser molt rars o molt abundants, poden ser molt propers entre ells o de línies evolutives allunyades, originats al mateix lloc o nouvinguts, amb una funció redundant o complementària… Com tenim tot això en compte? A quins aspectes donem més importància?

En aquest monogràfic de Mètode intentem respondre a aquestes i altres preguntes des d’una perspectiva actual de l’ecologia. Investigadors i investigadores especialistes en biodiversitat, des de quatre continents, ens mostren la seua visió de la diversitat biològica en l’actualitat; com es distribueix al món i com varia, tant a les terres emergides com a l’oceà; com afecten les relacions entre els éssers vius a aquesta diversitat; per què considerem de vegades les espècies forasteres menys interessants que les originades al territori; o com podem tenir un bri d’esperança en la recuperació de poblacions naturals de vertebrats al món occidental. Esperem que aquesta immersió en el tema ens permeta trobar formes més efectives de poder gaudir del món natural amb tota la seua fantàstica biodiversitat.

© Mètode 2018 - 98. Elogi de la vida - Estiu 2018
Professor titular d’Ecologia de la Universitat de València i investigador a l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (Espanya). Fa classes als graus de Biologia i Ciències Ambientals i al màster de Biodiversitat d’aquesta universitat, principalment en assignatures relacionades amb la biogeografia i les invasions biològiques. La seua recerca se centra principalment en l’ecologia i diversitat de les comunitats aquàtiques, coordinant projectes de recerca en ambients tropicals i mediterranis, així com en espècies exòtiques invasores. També col·labora sovint en investigacions sobre canvis paleoambientals o d’ecologia evolutiva, mitjançant l’aplicació del coneixement del grup de petits crustacis en el qual s’ha especialitzat, els Ostracoda. E-mail: [email protected]