La força del món

Moltes persones estan convençudes que l’aportació de les anomenades energies renovables a la generació elèctrica no passa d’anècdota; la realitat és que l’any 2011 han aportat el 33% de total de l’electricitat consumida a l’Estat espanyol. Poques saben que la potència eòlica instal·lada a Espanya quasi triplica la nuclear. No gaires són conscients que el petroli de qualitat i fàcilment extraïble ja fa temps que s’ha acabat. Que cada mil·lisegon cal ajustar la producció elèctrica a la demanda instantània, perquè l’electricitat es fabrica en el mateix moment en què es consumeix, és una realitat desconeguda per quasi tothom. La majoria se sorprendria de saber que les importacions energètiques de la Unió Europea costen anualment 700 euros a cada europeu (350.000 milions d’euros en total), que són transferits bàsicament a Rússia, Aràbia Saudita, Iran i Líbia (i també a Noruega, que no pertany a la Unió Europea). És obvi que hi ha una gran desproporció entre la importància de la qüestió energètica i el nivell de coneixement i de consciència general. Per això hem demanat a diversos experts que ho expliquin. L’èmfasi ha estat posat en la problemàtica de l’obtenció de l’energia primària, en la generació elèctrica i en les directrius polítiques de consum. Són les cares de l’energia que afecten directament els usuaris. És a dir, tothom.

Ramon Folch. Doctor en biologia i socioecòleg. President d’ERF (Estudi Ramon Folch & Associats), president estat de la Universitat Politècnica de Catalunya i membre de l’Institut d’Estudis Catalans.

   
© Mètode 2012 - 73. La força del món - Primavera 2012
Doctor en Biologia, socioecòleg i president d’ERF (Barcelona). Membre emèrit de l’Institut d’Estudis Catalans.