Les pors a la ciència

La percepció social de la investigació científica

En aquest monogràfic de Mètode tractarem la percepció social de diverses branques de la ciència. Les disciplines de què parlarem tenen, almenys, una cosa en comú: fan por. Veurem en què consisteixen aquestes branques científiques, quins riscos reals s’hi associen, i quins n’hi percep la societat.

No deixa de ser sorprenent si considerem que els ciutadans, com a mínim als països desenvolupats, no han viscut mai tant ni tan bé com ara. I això és en gran part gràcies als avenços científics, en medicina, naturalment, però també en moltes altres àrees de la ciència, com ara les que tractem en aquest monogràfic. Però, tot i els evidents serveis prestats per la ciència, aquesta, sovint, fa por. Veiem per què.

El monogràfic Les pors a la ciència ha estat coordinat per Manel Porcar. Cap del grup de Biotecnologia de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. Universitat de València.

© Mètode 2009 - 63. Les pors a la ciència - Número 63. Tardor 2009

Institut de Biologia Integrativa i de Sistemes (CSIC-UV)