Les xifres de la ciència

L’estadística com a eina científica

Ens acceptaríeu una aposta? Deixem-ho en una invitació a llegir el vostre periòdic habitual. Estem segurs que hi trobareu gràfics, taules, percentatges, algun histograma i potser alguna al·lusió a mitjanes, modes, medianes o percentils. No ens sembla just apostar que això ocorreria perquè és habitual trobar-hi aquest repertori en part o en la seua totalitat. L’afirmació és vàlida per a qualsevol altre mitjà de comunicació.

Les «estadístiques» formen part de la nostra vida quotidiana. Aquestes «estadístiques» són allò que els especialistes denominen estadística descriptiva per diferenciar-la de l’Estadística, aquesta amb majúscula, de la qual aquella és com la petita part de l’iceberg que sobreïx de l’aigua. D’aquesta, de l’Estadística, se n’ocupa aquest monogràfic. «L’estadística té un efecte poderós i de llarg abast en tot», assegurava la crida que es va realitzar el 2013 per a celebrar l’Any Internacional de l’Estadística.

En les pàgines següents comprovareu fins quin punt és certa aquesta afirmació. Trobareu una mostra de l’auxili que presta l’Estadística a altres camps d’investigació (medicina, física de partícules…). Encara que auxili potser no és la paraula justa en la mesura que implica unidireccionalitat, simbiosi seria més apropiada. Trobareu també la petita història d’una gran fòrmula –la fòrmula de Bayes– que ha donat lloc a una nova metodologia estadística. També hi és present en les següents pàgines el terme de moda: les macrodades, més conegudes com big data.

L’Estadística s’ha desenvolupat gràcies a les respostes que se li exigien i a les eines que altres ciències li van proporcionar. L’entrevista amb el professor Alan Gelfand il·lustra aquest aspecte. L’evolució dels equips informàtics personals va permetre dissenyar mètodes aproximats per a afrontar problemes la solució teòrica exacta dels quals era inabordable. El mètode MCMC que el professor Gelfand va desenvolupar junt amb A. Smith ho corrobora.

Si amb això encara us quedeu amb gana, entreu en el món de l’estadística (WoS, http://www.worldofstatistics.org/) i podreu saciar-vos.

© Mètode 2014 - 83. Les xifres de la ciència - Tardor 2014
Professor titular del departament d’Estadística i Investigació Operativa. Universitat de València.

Catedràtic d’Estadística i Investigació Operativa. Universitat de València.