L’IREC i el projecte ZÈFIR

76-73
IREC

El 2008 va néixer l’Institut d’Investigació en Energia de Catalunya (IREC) com una forta aposta per un espai d’investigació i desenvolupament tecnològic dins del sector energètic. En l’actualitat, IREC és el centre d’investigació de referència en el sector de l’energia a Catalunya. Està especialitzat en activitats d’investigació i desenvolupament tecnològic relacionades amb l’estalvi i l’eficiència energètica i amb les energies renovables. En concret, aborda línies de treball en les tecnologies relacionades amb microxarxes, vehicle elèctric, emmagatzemament d’energia, eficiència en edificació, bioenergia i biocombustibles, il·luminació i energia eòlica marina. L’institut també disposa d’una àrea d’electricitat i electrònica de potència, una altra destinada a la investigació, disseny i caracterització de materials per a l’energia, i una dedicada a l’economia de l’energia. La principal missió de l’IREC és aprofitar, alinear i potenciar el coneixement científic i tecnològic actual i contribuir al desenvolupament sostenible de la societat, com també augmentar la competitivitat de les empreses a través de la innovació i el desenvolupament de nous productes tecnològics.

Els pròxims anys seran decisius per a situar els països en una posició avantatjosa o desfavorable respecte als reptes d’abastiment de fonts energètiques, de protecció del medi ambient i de competitivitat econòmica del seu teixit industrial. Per aquest motiu, és urgent treballar en l’àmbit energètic fomentant la generació de coneixement, investigant i desenvolupant la tecnologia per posar-la a disposició del teixit empresarial. Així mateix, s’hauran d’establir directrius coordinades a fi d’afrontar de manera conjunta aquest nou model emergent. La humanitat es dirigeix, en efecte, cap a un nou context energètic global. Conceptes com la seguretat de subministrament i el respecte al medi ambient cobren força en el disseny d’un nou model que superi les fonts d’energia convencionals. Com a conseqüència de tot això, el model de negoci energètic està canviant i sorgeixen nous reptes i oportunitats tecnològiques per a la indústria del sector, així com per a la resta d’agents involucrats en aquesta activitat econòmica.

ZÈFIR: energia eòlica al mar

En aquest context, la tendència del mercat eòlic està canviant i s’està passant d’instal·lar aerogeneradors en terra a instal·lar-los al mar (offshore). Els primers projectes offshore es van instal·lar a la mar del Nord aprofitant que és poc fonda, però aquesta característica orogràfica és única al món, per la qual cosa aviat hauran d’instal·lar-se aerogeneradors en profunditats més elevades i això exigirà noves tecnologies. En aquest sentit, la indústria està en ple desenvolupament de prototips i tecnologies associades; de fet el de l’eòlica marina ha esdevingut un dels pocs sectors en ple auge i creixement.

Davant d’aquesta situació, dins de l’àrea d’investigació dedicada a l’energia eòlica marina, l’IREC (Institut de Recerca en Energia de Catalunya) lidera un projecte ben ambiciós, el Zèfir Test Station. Es tracta del desenvolupament d’una planta internacional d’assajos d’aerogeneradors en el mar en què, d’una banda, la indústria podrà provar els seus avenços tecnològics i, d’una altra, l’IREC podrà aportar coneixement i tecnologia a les empreses. Es tracta d’un projecte construït sobre les bases d’investigació tecnològica, formació i de creació de noves oportunitats de negoci per al teixit empresarial del sector.

Aquest és un projecte ambiciós que, per la seva singularitat, es convertirà en un motor de desenvolupament econòmic i de coneixement per a les comarques de Tarragona i per a Espanya, perquè facilitarà la creació d’un teixit industrial associat, amb una gran potència exportadora i amb beneficis tangibles com la creació de llocs de feina, activitats de formació especialitzada i un centre de divulgació. Zèfir Test Station inclou programes de vigilància ambiental amb visites tècniques i turístiques. En definitiva, el Zèfir Test Station és un projecte singular i d’indubtable valor estratègic, ja que representa una oportunitat perquè Espanya lideri un nou sector amb una gran demanda internacional.

Antoni Martínez. Director general de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC).
© Mètode 73, Primavera 2012.

L’IREC i el projecte ZÈFIR
El IREC y el proyecto ZÈFIR
IREC and the ZÈFIR Project

© Mètode 2012 - 73. La força del món - Primavera 2012

Director general de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC).