Matèria en moviment

Els éssers humans sempre hem volgut saber de què està fet el món en què vivim. En l’època moderna, hem anat obtenint respostes cada vegada més generals i més satisfactòries, gràcies a aquesta activitat social acumulativa que anomenem ciència. Pel que fa a la composició i a l’estructura més íntimes de la matèria, la física nuclear i de partícules representa la punta de llança d’aquest esforç col·lectiu. Avui disposem d’un marc conceptual avançat per abordar l’estudi de pràcticament qualsevol fenomen físic que s’escau a l’univers, el resum del qual, la teoria estàndard de les partícules elementals, representa un dels avenços intel·lectuals culminants del segle XX. En el món dels nuclis atòmics i de les partícules elementals van dedicats la major part dels articles d’aquest monogràfic.

L’avenç del coneixement també ha portat èxits més pràctics, i un dels següents articles il·lustrarà certes aplicacions mèdiques. Com veurem en les pàgines que segueixen, encara que aparentment els quarks i el web no posseeixen res en comú, tots dos han sorgit del mateix esforç investigador humà. I és que el suport a les activitats científiques ha de ser una premissa essencial de qualsevol programa de govern modern, perquè és indispensable per a les activitats tecnològiques i per al sosteniment i millora de la nostra qualitat de vida.

L’oportunitat d’aquest monogràfic va sorgir a propòsit d’una efemèride. El 1950, el professor Joaquín Català va fundar a la Facultat de Ciències de València un laboratori, associat al CSIC, pioner en l’estudi de la física nuclear i de partícules a Espanya. L’Institut de Física Corpuscular (IFIC), centre mixt de la Universitat de València i del CSIC, és hereu directe d’aquesta iniciativa. Per això aquest monogràfic inclou també un article històric, glossant els esmentats estudis pioners a la Universitat de València dels anys cinquanta.

Monogràfic coordinat per Jesús Navarro i Jorge Velasco. IFIC, Centre Mixt CSIC – Universitat de València.
© Mètode 27, Tardor 2000. 

 
© Mètode 2013 - 27. Matèria en moviment - Tardor 2000