Nano

Transformant el món amb la nanotecnociència

Nanociència, nanotecnologia. Avui dia, la nanotecnociència és una de les àrees amb un major potencial de transformació social i econòmic.

Nanobjecte, nanomaterial, nanotub. S’estan dissenyant nous materials funcionals capaços de modificar i renovar les indústries.

Nanomàquina, nanorobot, nanodispositiu. La medicina crearà tractaments revolucionaris per guarir distintes malalties, millorant la qualitat de vida dels pacients i les seues esperances de curació.

Nanopartícules, nanoporus, nanosistemes. El sector energètic pot reconduir-se cap a un model més eficient i sostenible.

Nanofotònica, nanobiotecnologia, nanoquímica. En la ciència, les representacions visuals són cada vegada més importants.

Nanoimatge, nanoespai, nanoart. Els artistes han incorporat el discurs visual de la nanotecnociència al seu treball.

Nanòmetre, nanosegon, nanoescala. Les múltiples imatges que sorgeixen des de l’escala d’allò minúscul, imatges científiques i artístiques, comencen a escoltar-se amb viva veu.

Nanomón, nanocosmos: nanomètode. Podem preguntar-nos, per tant: què oculta i què suggereix el món nanoscòpic?

Monogràfic coordinat per Guillermo Muñoz-Matutano i Fernando Sapiña.

© Mètode 2010 - 65. Nano - Primavera 2010.

Investigador postdoctoral en la Macquarie University – ARC Centre of Excellence EQUS (Engineered Quantum Systems), a Sidney (Austràlia). Especialista en tecnologies quàntiques amb semiconductors i investigador a l’Institut de Ciències dels Materials de la Universitat de València (ICMUV). A més, és membre de la coordinadora estatal Marea Roja de la Investigació.

Institut de Ciència dels Materials. Parc Científic de la Universitat de València.