Sexe per a tots

 El sexe és un tema de transcendental importància en les nostres vides per moltes raons diferents. La més evident és que tots nosaltres existim com a conseqüència de les relacions sexuals que generació rere generació practicaren els nostres avantpassats. Si un d’ells no s’haguera sentit interessat pel sexe i/o haguera optat per mantenir-se cèlibe, no hauríem arribat a existir. A més, la sexualitat comença des del mateix moment de la gestació i ens acompanya fins la mort, impregna la nostra vida quotidiana, defineix cadascuna de les nostres cèl·lules i modela el nostre cervell. El sexe és una matèria candent en la nostra societat. La paraula sexe, en anglès sex, és la més buscada en Internet, i de fet hi ha més de 13 milions de pàgines web en què es tracta el tema. Hi ha infinitat de revistes, llibres, i vídeos amb continguts relacionats amb el sexe. De manera més o menys explícita, el sexe es fa servir com a reclam publicitari en anuncis de tota mena de productes, des d’un desodorant fins a un iogurt i és un negoci lucratiu que mou en tot el món milers de milions de pessetes. Malgrat la seua importància i l’interès que desperta, el sexe continua essent una matèria de la qual resulta difícil parlar, hi pesa una multitud de tabús atàvics, i poques vegades el llenguatge es mostra tan ric en l’ús de girs, eufemismes i metàfores com quan parlem de sexe.

La ciència no es queda al marge de l’interès per la sexualitat. Tot i això molts investigadors eludeixen la paraula sexe quan parlen de la seua feina, sobretot a l’hora de demanar finançament. Sembla que la ciència no se salva totalment del tabú i en molts països és difícil trobar fons per a investigar sobre sexe. Des del punt de vista científic, el sexe és un tema complex, amb tot de matisos, que es pot estudiar en distints nivells d’organització, des dels gens fins al comportament, passant per les cèl·lules, els teixits i els òrgans. Per tant, són moltes les disciplines científiques, tant biològiques com socials, en què es fa investigació relacionada amb el sexe. Aquest monogràfic pretén ser una mostra de l’amplitud i de la complexitat del tema.

Coordinat per Ester Desfilis. Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. Universitat de València.
© Mètode 30, Estiu 2001.

© Mètode 2013 - 30. Sexe per a tots - Estiu 2001

Professora agregada Serra Húnter del Departament de Medicina Experimental de la Universitat de Lleida. Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social. Universitat de Lleida.