El valor del coneixement

Foto: Miguel Lorenzo

«L’educació, la investigació i la innovació són fonamentals per al desenvolupament i el creixement de qualsevol societat.» Així ho destaca l’Associació Europea d’Universitats (EUA, en les seues sigles en anglès) en el seu document Ambitious funding for excellent research in Europe post-2020. I, afegeix, «les universitats continuen essent essencials per a la salvaguarda d’una societat democràtica, tolerant i progressista».

Sens dubte, aconseguir una societat basada en el coneixement és un repte que competeix molts actors, i la universitat n’és un que representa un paper fonamental. Sembla que a Espanya finalment hem superat la paradoxa suscitada per Unamuno, el «que inventen ells»; segons les dades, ocupem entre la novena i la desena posició en producció científica. Però ens falta aconseguir incrementar encara més l’impacte de la nostra ciència en l’àmbit internacional, i fonamentalment que aquesta servesca a la societat en el sentit que indicava l’EUA.

La universitat pública espanyola –a la qual es deuen els resultats del nostre sistema universitari–, tal com la coneixem avui, té un recorregut de no més de cinquanta anys. El finançament ha estat bastant limitat en comparació amb altres països del nostre entorn i, el que és més greu, no ha existit una clara política científica. I a pesar d’això ocupa una posició internacional destacable en algunes àrees de coneixement. És, per tant, injust criticar que les universitats espanyoles no ocupen posicions de lideratge en els rànquings internacionals.

Però per molt negatiu que siga aquest fet, no és el pitjor. També s’ha impedit l’entrada a gent jove, un fet que, al meu parer, constitueix el principal problema actual de les universitats públiques espanyoles. El sistema científic necessita joves, tant en l’àrea de la docència com de la investigació, que afronten els canvis que la universitat requereix. És un problema que s’ha d’afrontar políticament, però és obligació de la universitat reivindicar-ho.

«La ciència canvia el món, però també el món en el seu sentit més ampli pot canviar la ciència»

La Universitat de València ocupa posicions destacades en el sistema universitari públic espanyol i també assoleix bons indicadors internacionals. Igual com altres universitats públiques espanyoles, està en condi­cions de contribuir en la direcció mencionada per l’EUA, però ha d’adaptar el seu funcionament i plantejar-se quin lloc vol ocupar en el futur immediat. Ens trobem en un procés de canvis profunds i avui més que mai és necessari aprofundir en l’esperit crític; però també saber enfocar plantejaments, processos i fins i tot problemes i les seues possibles solucions d’acord amb el seu caràcter multidisciplinari, sostenible i holístic. No és fàcil, però és un repte que està plantejat perquè la generació de coneixement es transforme en valor.

No fa molt, la paraula investigació ocupava un lloc únic. Avui ja no s’entén si no va acompanyada d’innovació. La ciència canvia el món, però també el món en el seu sentit més ampli pot canviar la ciència. Una ciència que és universal i oberta, i que traspassa fronteres. Així ha de plantejar-se i així ho fan els científics.

El futur és complicat, però al mateix temps, excitant. El científic o la científica han deixat pas al grup d’investigació, i avui potser ja no s’entén la generació de coneixement unipersonal. Els grups d’investigació han d’aprofundir en quin serà aquest nou escenari que ja està obert i que necessita d’internacionalització, intersectorialitat i interrelació, però també d’una major dotació de fons, incloent-hi fins i tot el mecenatge, com ocorre entre altres països. Davant de tots aquests reptes que la nova era suscita –en els àmbits local, estatal, europeu i interna­cional– és més necessari que mai un plantejament, una estructura i un compromís polític per a poder abordar-los amb èxit. Uns reptes per als quals, sens dubte, ens servirà la frase d’Einstein: «La imaginació és més important que el coneixement».

© Mètode 2017 - 94. Sapiens - Estiu 2017

Vicerectora d’Investigació i Po­lítica Científica de la Universitat de València.