La Societat Valenciana de Ciències de la Salut “Joan Baptista Peset”

De societats i corporacions mèdiques no en falten al País Valencià. Unes són de caire professional, com els col·legis de metges d’àmbit provincial, altres són més aviat científiques, com les societats valencianes de les diverses especialitats sanitàries, altres, en fi, són preferentment acadèmiques, com ara la Reial Acadèmia de Medicina de València o l’Institut Mèdic Valencià. La vitalitat, el reconeixement i el pes social d’aquestes associacions és molt variable. En alguns casos es tracta d’entitats venerables, amb una gran tradició, que en un temps tingueren molta importància, però que a hores d’ara es mantenen gairebé solament per inèrcia.

Davant aquesta prodigalitat associativa, quin sentit té la creació d’una nova societat mèdica?

S’ha de dir que la Societat Valenciana de Ciències de la Salut (SVCS) Joan Baptista Peset no és una societat estrictament “mèdica”. D’altra banda, naix amb unes característiques i uns objectius que la diferencien i li marquen uns camps d’actuació propis, sense cap mena d’interferència amb les entitats abans esmentades. D’aquestes característiques i objectius se n’han de destacar fonalmentalment dos.

«La segona característica definitòria de la SVCS és el seu compromís permanent amb la realitat del País Valencià en tota la seua extensió geogràfica, cultural i social»

En primer lloc, com el seu nom diu, és una societat de “ciències de la salut”, concepte molt més ampli que el de “medicina”. “Ciències de la salut” són totes aquelles branques del coneixement que incideixen sobre la salut humana: l’assistència mèdica, la sanitat pública, les condicions de treball, els hàbits nutritius, l’urbanisme, el medi ambient, l’educació sanitària, etc., etc. De tots aquests temes se n’ocuparà la nova societat, sempre des d’una perspectiva multidisciplinària i oberta al debat.

La segona característica definitòria de la SVCS és el seu compromís permanent amb la realitat del País Valencià en tota la seua extensió geogràfica, cultural i social. No es tracta d’un nou fòrum per a presentar i debatre en abstracte temes de salut. Aquest objectiu és acomplert a bastament per altres associacions. En tot moment la SVCS estarà vinculada i centrarà tot el seu interès en el fet valencià. Aquest interès es posa de manifest en l’ús bàsic del nostre idioma per a totes les seues activitats i en l’elecció com a titular del doctor Joan Baptista Peset, eminent científic, rector de la Universitat de València, personalitat en tot moment compromesa amb el seu poble que acabà els seus dies afusellat per la repressió franquista.

Sobre aquests dos pilars bàsics –pluridisciplinaritat oberta i compromís cívic– ha començat a funcionar la SVCS “Joan Baptista Peset”. L’acte de presentació tingué lloc el 22 de desembre de 1999 a l’Aula Magna de la Universitat de València presidit pel seu Rector Magnífic, Dr. Pedro Ruiz, amb intervencions del primer president de la nova societat, prefessor Rafael Sentandreu, del secretari, Dr. Lluís Cerveró, del vice-rector de Cultura de la Universitat de València, professor Juli Peretó, i del president de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, el doctor Joaquim Ramis. Emili Balaguer, catedràtic d’Història de la Medicina de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, pronuncià una conferència sobre la història de les associacions mèdiques valencianes i, en nom de la família Peset, el doctor Josep Lluís Peset glossà la figura del seu oncle, titular de la societat.

El programa inicial és ambiciós i estan previstes una sèrie d’activitats amb una freqüència aproximadament mensual. A l’hora de redactar aquestes línies s’ha celebrat ja un debat sobre els programes sanitaris dels distints partits polítics davant les eleccions del 12 de març. En l’agenda d’activitats successives figuren taules rodones sobre les fundacions sanitàries, sobre els medicaments genèrics, sobre els problemes del medi ambient al País València, etc.

En general, aquests actes tindran lloc al Col·legi Major Rector Peset de la ciutat de València, centre universitari que comparteix titular amb la Societat. També es realitzaran activitats a altres localitats valencianes com Gandia, Castelló, Alacant i altres indrets.

© Mètode 2000 - 25. Col·leccions de la memòria - Número 25. Primavera 2000

Hospital Infantil “La Fe”.