L’esplèndida realitat química

Esteban Morcillo

Esteban Morcillo, rector de la Universitat de València. / Foto: Miguel Lorenzo

Al llarg del 2011 celebrarem diversos esdeveniments, però un dels més rellevants per a la nostra Universitat serà l’Any Internacional de la Química, proclamat per l’Assemblea General de les Nacions Unides i amb el suport de la International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) i de la UNESCO en resposta així mateix a una iniciativa de països del Tercer Món. La intenció és celebrar els progressos de la química com a ciència i especialment, com correspon a l’actual percepció del valor social de la ciència, conscienciar el públic sobre la contribució d’aquesta ciència al benestar i progrés de la humanitat.

El lema triat per a la celebració és inequívoc: «Quí­mica, la nostra vida, el nostre futur». La importància de la celebració es mostra així mateix amb la creació d’un logotip internacional i l’emissió d’un segell i una moneda commemoratius. A més, s’han programat en tot el món diversitat d’actes i esdeveniments institucionals, publicacions, exposicions, cicles de conferències, jornades, cursos i premis, però també activitats educatives, divulgatives i lúdiques. En aquest context, cal destacar la celebració de Women sharing a chemical moment in time, esdeveniment que aplega químiques d’arreu del món per recordar el paper de Marie Curie, coincidint amb el centenari del seu premi Nobel per les seues aportacions a la química. El 2011 també celebrem una altra efemèride química, el centenari de la fundació de la International Association of Chemical Societies. Una ocasió, per tant, de subratllar la importància de la internacionalització per a la ciència.

«Avui la química és una esplèndida realitat que estén les seues frondoses branques cap a la medicina  i la farmàcia»

Per a la Universitat de València, l’atractiu d’aquesta celebració deriva de l’excel·lència de la nostra contribució científica en aquest àmbit, que constitueix una part important de la nostra aportació al projecte VLC/CAMPUS d’Excel·lència Internacional. Si considerem el nombre de cites rebudes en l’última dècada pels articles científics espanyols en les diferents àrees, la química ocupa un lloc molt destacat. Igualment, la Universitat de València es posiciona en la llista de les institucions espanyoles més destacades en química –entre les cent institucions més importants en aquest àmbit a escala internacional–, junt amb diversos dels nostres investigadors –situats entre els cinc-cents químics més citats del món–, el que converteix l’Institut de Ciència Molecular (ICMol) i la Facultat de Química de la Universitat de València en centres de prestigi internacional indubtable per a la investigació i l’ensenyament en química, un fet, per tant, del qual podem sentir­-nos especialment orgullosos.¹

Laboratori química

Foto: Miguel Lorenzo

Aquestes referències estarien incompletes si no posàrem així mateix en valor la nostra tradició docent. Ja a finals del segle xvi, la Facultat de Medicina es va dotar d’una càtedra de medicaments quí­mics.² En el segle xviii es crea una càtedra de Química i l’any 1900 se separen les seccions de química i física de la Facultat de Ciències. Els estudis de química es van constituir com a titulació independent el 1967 i el 1977 es va crear la Facultat de Química. Avui, aquesta Facultat és grup d’excel·lència en CHE Excellence Ranquing 2010, imparteix estudis molt demandats en primera opció, acords amb l’Espai Euro­peu d’Educació Superior, té una oferta atractiva de postgrau i doctorat, manté relacions de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Químics de la Comunitat Valenciana i amb les empreses del sector i està compromesa com a Facultat a realitzar activitats que impliquen professors i alumnes de secundària.³ Precisament l’Olimpíada Nacional de Química, un programa del Ministeri d’Educació en col·laboració amb ANQUE i la Reial Societat Espanyola de Química, l’objectiu de la qual és estimular l’interès dels estudiants de secundària per la química, celebrarà la seua edició 2011 a València amb la col·laboració de la nostra Facultat de Química.

«Hem de generar orgull institucional  i reconeixement social, interès vocacional en els més joves i confiança en la creativitat de la química per al nostre futur»

Amb aquesta esplèndida realitat de la química valenciana, hem negat àmpliament l’afirmació segons la qual aquesta ciència estava «mediocrement estesa fins i tot entre els savis» amb la qual l’Encyclopédie de Diderot i D’Alembert començava l’article dedicat a la «Chymie». Més enllà de la mitologia i de l’alquímia, d’Albert Magne i Ramon Llull, avui la química és una esplèndida realitat que estén les seues frondoses branques cap a la medicina i la farmàcia, i resulta essencial en la sostenibilitat dels recursos naturals, en la cerca de fonts alternatives d’energia, en l’alimentació i en la salut, especialment en un context de creixent població mundial. Així doncs, hem de generar orgull institu­cional i reconeixement social, interès vocacional en els més joves i confiança en la creativitat de la química per al nostre futur.4

NOTES:
1. Dades proporcionades per Eugenio Coronado, director de l’ICMol de la Universitat de València. (Tornar al text)
2. López Piñero, 1977. El Dialogus (1589) del parecelsista Llorenç Cóçar y la cátedra de medicamentos químicos de la Universidad de Valencia (1591). Cátedra i Instituto de Historia de la Medicina. (Tornar al text)
3. Dades facilitades per la degana de la Facultat de Químiques, la professora Pilar Campins. <http://www.uv.es/quimica>. (Tornar al text)
4. <http://www.fundacionquimica.org/anio_internacional_quimica.php>. (Tornar al text)

© Mètode 2011 - 69. Afinitats electives - Número 69. Primavera 2011

Rector de la Universitat de València.