Energia nuclear

L’escalfament global alimenta luxuriosament els desitjos i propostes dels qui veuen, com en un miratge, l’energia nuclear com una possible solució.

0

Moltes deixalles plàstiques es van fracturant fins esdevenir micro o nanopartícules, els microplàstics, ingeribles pels organismes marins.

0

La pel·lícula No mires arriba planteja alguns reptes que permeten reflexionar sobre la idea de colonitzar altres planetes.

0

És un error comú associar la sensació de plaer amb la dopamina, ja que intervenen molts més elements. L'ésser humà cerca permanentment el plaer i la generació d’expectatives, sorpresa i desig. 

0

Amb un planeta Terra completament colonitzat, s'hauria de mirar pel medi ambient i ser pioners d'un nou statu quo basat en la neutralitat climàtica.

0

El comerç d'espècies silvestres produeix un gran cabal econòmic a escala mundial. La regulació d'aquest comerç té moltes complexitats a tindre en compte.

0

La bretxa de gènere a la ciència i la tecnologia fa que molts talents femenins queden amagats. Des del punt de vista biològic, el talent està repartit equitativament entre gèneres.

0

Si un imant penja d’un fil, s’alinea sempre en la mateixa direcció, encara que no hi haja un altre imant a prop. És una brúixola i respon al magnetisme terrestre.

0

Pascal va ser defensor de la unitat del ser i la cerca del saber de manera conjunta en la filosofia i en la ciència.

0

La genètica i el llenguatge estan estretament lligades. Certs gens dels éssers humans han sigut essencials per al desenvolupament del llenguatge complex.

0

L’horitzó a la nit ha desaparegut davant l’avanç imparable de la contaminació lumínica de les ciutats. Per veure'l tal com es veia abans, cal aplegar a certs llocs privilegiats.
0

La resistència als antibiòtics afecta directament a la salut dels humans, però també a la dels animals i al medi ambient.

0

A les pel·lícules d'Star Wars podem trobar errades de la física i la biologia i, sobre tot, de l'ecologia
0

Quan conversem, caminem junts o simplement seiem al costat d’una altra persona, les nostres postures i els nostres moviments es coordinen

0

La memòria tàctil ens permet formar imatges al nostre cervell gràcies als receptors sensorials de mans i dits.
0

La festa de les Falles genera una important contaminació acústica i ambiental, aquesta última fruit de la cremà.
0

El món és una obra coral d’autor desconegut; desconeixem l'autoria de moltes obres i descobriments. L’important no és signar, sinó fer bé coses rellevants.
0

La vacunació té un paper fonamental en la prevenció de certes malalties. El desenvolupament tecnològic ha permés l'obtenció de vacunes molt més eficaces.
0

En l'últim any els casos de poliomielitis han augmentat al món. La vacuna oral contra la malaltia és molt eficaç al actuar en primera línia de defensa.
0

Diversos organismes aconsellen disminuir el consum de carn roja. Si volem garantir un futur sostenible, hem de replantejar-nos què mengem.
0

Darwin creà un híbrid entre la novel·la i l’assaig on l’ordre narratiu es troba al servei de la veritat, establint així un nexe entre literatura i ciència.
0

L'empatia per altres organismes disminueix com menys emparentats amb nosaltres en l'arbre de vida estiguen. La fotografia pot canviar aquesta percepció humana.
0

El metge fracès Broussais va ser conegut pels mètodes del broussisme, caracteritzat per tractar les malalties amb dieta líquida i sagnia feta amb sangoneres
0

El canvi horari altera la vida a l'octubre i especialment al març, on el canvi és més agressiu. Cada vegada la ciutadania refusa més canviar els rellotges.

0