Una compostadora casolana per a contribuir a reduir el plàstic

En aquest número de Mètode volem destacar una situació greu que podem contribuir a millorar. Un informe de l’expedició Malaspina ha detectat illes de plàstic a tots els mars. Aquestes illes, de grans dimensions, contaminen no sols l’aigua sinó també els peixos que hi viuen i, en última instància, nosaltres mateixos com a final de la piràmide alimentària. Per aquest motiu, volem apostar per la reutilització de plàstic en aquesta activitat. Us proposem fer una compostadora casolana amb botelles i garrafes de plàstic.

La compostadora és el projecte que realitzaren unes alumnes de Ciències Ambientals d’origen brasiler que van fer les pràctiques al Jardí Botànic de la Universitat de València. Brasil és un país que prioritza la reutilització de residus i la gestió verda, i ciutats com Curitiba són models mundials de gestió ambiental urbana.

Aquesta compostadora ens permetrà obtenir compost per a les nostres plantes i fer un ús alternatiu dels residus que generem de manera quotidiana com les botelles de plàstic. Necessitarem la col·laboració d’uns altres éssers vius, els cucs de terra o llombrígols, uns animals fascinants als quals Charles Darwin va dedicar els últims anys de la seua vida i va escriure un llibre sobre el paper que exerceixen en la formació del sòl. 

 Una tècnica per a trobar cucs de terra és, com relata el mateix Darwin, introduir un pal en terra i fer-lo vibrar per tal que isquen els cucs. Darwin afirmava que aquest comportament s’explica perquè la vibració sembla produïda per una talpa artigant la terra i això fa fugir cap a fora els llombrígols. Més tard es va comprovar que determinades freqüències produeixen aquesta resposta sobre els animals d’aquesta espècie. També podeu comprar-ne en una botiga de pesca. 

118-83-compostadora-latGabinet de Didàctica del Jardí Botànic de la UV
Simone Cruz i Hamyne Julia Chaves, les estudiants de Ciències Ambientals que van realitzar el projecte de la compostadora. A sota, uns éssers que tindran una funció molt important en la nostra compostadora, els cucs de terra.118-83_lat3

Gabinet de Didàctica del Jardí Botànic de la UV


119-83_dins

 

 

 

 

 

 

 

 

«La compostadora que us proposem fer ens permetrà obtenir compost per a les nostres plantes i fer un ús alternatiu dels residus que generem de manera quotidiana»

Materials

—4 garrafes de plàstic de 5 litres (reciclades).

—Pintura negra per al plàstic.

—Terra.

—Fulles.

—Cucs de terra.

—Una aixeta.

—Tisores.

—Silicona.

—Detritus orgànics. 

—Aigua.

Activitat

Tallarem la part de dalt de totes les marraixes tal i com s’indica en l’esquema de l’esquerra. Cada garrafa serà una part de la compostadora.

Farem dos forats en la base de dues de les garrafes, que emprarem per a la part central (seccions 1 i 2), i les altres dues les reservarem per a la base i la tapa de la compostadora.

Pintarem les garrafes de negre per dins. S’ha demostrat que així la compostadora és més eficaç, ja que no hi arriba tanta llum. Aquest pas és opcional però recomanable. 

Col·locarem la terra i els cucs de terra en les dues garrafes on hem fet els forats i les encaixarem una sobre l’altra.

Una de les garrafes sense forat la usarem de base i li farem un forat lateral on col·locarem una aixeta segellada amb silicona (veure fotografia 1), col·locant les garrafes (fotografia 2) amb la terra i els cucs a sobre.

En la secció 1 posarem les fulles i el detritus orgànic. No s’hi poden posar restes de peix o carn, només fulles, verdures i, com a molt, closques d’ou. Penseu que tindrem la compostadora a casa i per tant no és convenient que produesca olors desagradables.

Hi afegirem aigua per la part superior, ja que els cucs necessiten humitat.

Posarem la tapa i, al cap de 15 dies, podem comprovar que per l’aixeta de l’última secció eixirà un líquid marró que podem utilitzar com a compost per a les nostres plantes.

Aquest compost ens servirà per a adobar el nostre propi cultiu hortícola que tambè podrem fer en recipients de plàstic. A internet podeu trobar maneres senzilles de fer un hortet a casa utilitzant els innumerables recipients de plàstic que tenim al nostre abast i consells que us ajudaran a realitzar una millor gestió verda de la vostra llar. 

El Gabinet de Didàctica del Jardí Botànic de la Universitat de València està format per Mª José CarrauPepa Rey i Olga Ibáñez.
© Mètode 83, Tardor 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118-83_lat

118-83_lat2Gabinet de Didàctica del Jardí Botànic de la UV

Una compostadora casolana per a contribuir a reduir el plàstic
Una compostadora casera para contribuir a reducir el plástico

© Mètode 2014 - 83. Les xifres de la ciència - Tardor 2014
POST TAGS:

El Gabinet de Didàctica del Jardí Botànic de la Universitat de València el componen Mª José Carrau, Pepa Rey i Olga Ibáñez.