Un bon tracte per a la diversitat agrària

Com en els bons temps de les antigues rela­cions agràries, la Conselleria d’Agricultura de la Generalitat Valenciana ofereix un tracte als llauradors interessats a conservar la diversitat al camp: llavors hortícoles de sempre a canvi d’informació. La Conselleria entrega llavors de varietats tradicionals a canvi que les cultiven i un retorn d’informació del comportament agronòmic. S’aconsegueix així la conservació dels recursos fitogenètics en camp i l’augment de dades útils sobre les collites.

Ja vam parlar del Pla de la Diversitat Agrària Valenciana en el número 95 de la revista Mètode i ara ja podem dir que està completament operatiu, ja que s’ha presentat recentment el Catàleg valencià de varietats tradicionals d’interès agrari i els agricultors interessats hi poden trobar les llavors que desitgen. Es tracta de 45 fitxes que descriuen varietats clàssiques de les nostres hortes, triades entre aquelles que més interès puguen tindre, descrites amb coneixements generals i tècnics a parts iguals, pensades també perquè els consumidors les reconeguen amb facilitat.

«Les llavors se cedeixen sense preu, però tenen un alt valor que cal respectar»

El tracte, com hem dit, és llavors a canvi d’informació, sabers pràctics de camp per a millorar el coneixement de les varietats recuperades, cultivades en condicions reals i en cada comarca. Cultius autèntics dels quals s’extrauran noves llavors de les millors plantes per a guardar-les i tornar-les a sembrar, i repetir aquest procés bàsic per tal de seleccionar i adaptar la varietat a cada territori concret, com sempre han fet els nostres avantpassats.

La Conselleria cedeix les llavors de franc com feien els antics –com les han cedides al Catàleg els llauradors i llauradores de les nostres comarques–, mirant la persona a qui donaven les llavors, valorant si anava a fer-ne un bon ús, perquè les llavors no es donen perquè sí: hi ha molts anys de seguiment, selecció i cura d’aquests grans que són de la família i del poble. Se cedeixen sense preu, però tenen un alt valor que cal respectar.

L’Administració també es compromet amb els agricultors a fer divulgació i promoció a tota la societat valenciana d’aquest patrimoni comú que és la riquesa dels cultius que ens alimenten, perquè els ciutadans i consumidors els coneguen i els demanen, cosa que pot generar un mercat que faça viable el cultiu al llaurador, que no sembraria aquestes varietats sols per amor a la tradició.

Llavors de col./ Foto: Josep Roselló

On sí que es pot fer un cultiu desinteressat és en els horts personals i d’oci, en què no hi ha la necessitat de viure de la collita. D’aquesta manera, es pot ajudar a conservar les varietats antigues i al mateix temps gaudir dels millors aliments possibles, que conjuguen els valors de la màxima qualitat i la base de la nostra gastronomia, la nostra forma de menjar.

La Conselleria fa el tracte de paraula, com es feia abans, però també quedarà escrit i signat en un document que servirà, per exemple, perquè els horticultors ecològics demostren la traçabilitat de les llavors, ja que han de garantir el seu origen ecològic. Totes les llavors del Catàleg s’han produït seguint aquest model de cultiu.

El Catàleg es pot consultar a la pàgina web de la Conselleria d’Agricultura i les llavors estan disponibles per al préstec a les Estacions Experimentals Agràries d’Elx, Carcaixent i Vila-real, i al Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal de Quart de Poblet. Així que… Fem tracte?
Vinga, tracte fet!

© Mètode 2019 - 100. Els reptes de la ciència - Volum 1 (2019)
POST TAGS:
Tècnic agrícola. Estació Experimental Agrícola de Carcaixent.