Els científics han de tenir llibertat per a investigar o han de tenir una visió un poc més pragmàtica i tant govern com societat marcar-los algunes prioritats i objectius?
0

«Els científics ens adverteixen que continuar cremant combustibles fòssils i extreure fins a l’última gota de petroli tindrà conseqüències nefastes per al planeta», destaca Estupinyà.
0

Jo vaig treballar quatre anys en el programa Redes de TVE. Per a mi era un excel·lent programa i Punset, un enorme divulgador que aconseguia el que pocs: entusiasmar un

0

Ahir estava treballant en un projecte de divulgació destinat al públic ampli i vaig tornar a cometre el mateix error que repetim els apassionats

0

Ja és el tercer cop que m’ofereixen pastilles per a l’erecció. No, no és que em facin falta… (ehem). El que passa és que,

0

Recordo perfectament una conversa sobre la importància de la ciència bàsica a la Universitat de Harvard amb el premi Nobel de Química Walter Gilbert.

0

Creieu que estic sent superficial insinuant que per als universitaris anar a classe no és tan important? Gens ni mica. El món ha canviat, i la universitat també ho ha de fer.
0
Pensar com a científics, no com a advocats

Un advocat primer té un cas i després busca proves per defensar-lo, mentre que un científic –com a mínim en teoria– primer té unes proves i després conclou un cas.

0
1 2