cultura científica

La cultura científica és necessària per fer a front a l'emergència climàtica, així com elevar el nivell de comprensió de la ciència per part de la societat.

0

El procés que ocorre quan es cuina a una barbacoa és molt semblant al que es produeix al nostre organisme una vegada mengem i digerim l'aliment cuinat.

0
Energia nuclear

L’escalfament global alimenta luxuriosament els desitjos i propostes dels qui veuen, com en un miratge, l’energia nuclear com una possible solució.

0

Moltes deixalles plàstiques es van fracturant fins esdevenir micro o nanopartícules, els microplàstics, ingeribles pels organismes marins.

0

La propera vegada que et trobes prop d'una barbacoa, procura parar atenció a allò que es veu. Es tracta d'un procès científic fascinant.

0

La pel·lícula No mires arriba planteja alguns reptes que permeten reflexionar sobre la idea de colonitzar altres planetes.

0

La vigilància epidemiològica de virus basada en aigües residuals és una eina molt útil per a estudiar malalties, com és el cas de la provocada pel virus del SARS-CoV-2.

0
Clifford

George Clifford III va ser un dels directors de la Companyia Neerlandesa de les Índies Orientals. Juntament amb Antonie van Leeuwenhoek, van col·laborar en el desenvolupament econòmic dels Països Baixos.

0

L'ésser humà té certs biaixos, com el biaix del supervivent. Alguns d'aquests biaixos semblens ser adaptatius, i altres, limitacions de la nostra capacitat d'assimilar informació.

0

És un error comú associar la sensació de plaer amb la dopamina, ja que intervenen molts més elements. L'ésser humà cerca permanentment el plaer i la generació d’expectatives, sorpresa i desig. 

0

El 13 de desembre de 2021 fa finalitzar l'activitat eruptiva del volcà de la Palma. Des de la seua erupció, la ciència va ser essencial per gesitonar la crisi.

0

Fer una missió tripulada a Proxima Centauri és, per ara, una tasca que comporta diversos problemes i reptes que encara no podem resoldre.

0

Amb un planeta Terra completament colonitzat, s'hauria de mirar pel medi ambient i ser pioners d'un nou statu quo basat en la neutralitat climàtica.

0

El comerç d'espècies silvestres produeix un gran cabal econòmic a escala mundial. La regulació d'aquest comerç té moltes complexitats a tindre en compte.

0

La bretxa de gènere a la ciència i la tecnologia fa que molts talents femenins queden amagats. Des del punt de vista biològic, el talent està repartit equitativament entre gèneres.

0

Si un imant penja d’un fil, s’alinea sempre en la mateixa direcció, encara que no hi haja un altre imant a prop. És una brúixola i respon al magnetisme terrestre.

0

Pascal va ser defensor de la unitat del ser i la cerca del saber de manera conjunta en la filosofia i en la ciència.

0

La genètica i el llenguatge estan estretament lligades. Certs gens dels éssers humans han sigut essencials per al desenvolupament del llenguatge complex.

0

L’horitzó a la nit ha desaparegut davant l’avanç imparable de la contaminació lumínica de les ciutats. Per veure'l tal com es veia abans, cal aplegar a certs llocs privilegiats.
0

La resistència als antibiòtics afecta directament a la salut dels humans, però també a la dels animals i al medi ambient.

0

A les pel·lícules d'Star Wars podem trobar errades de la física i la biologia i, sobre tot, de l'ecologia
0

Quan conversem, caminem junts o simplement seiem al costat d’una altra persona, les nostres postures i els nostres moviments es coordinen

0

La memòria tàctil ens permet formar imatges al nostre cervell gràcies als receptors sensorials de mans i dits.
0

La festa de les Falles genera una important contaminació acústica i ambiental, aquesta última fruit de la cremà.
0