La Roca

La Roca té una pecularitat respecte a la resta d'obres del director: a la seua trama trobem un encert científic, com el llir entre cards, que diria Ausiàs March. Per la seua estranyesa, paga la pena comentar-lo.
0
Clifford

George Clifford III va ser un dels directors de la Companyia Neerlandesa de les Índies Orientals. Juntament amb Antonie van Leeuwenhoek, van col·laborar en el desenvolupament econòmic dels Països Baixos.

0

L'ésser humà té certs biaixos, com el biaix del supervivent. Alguns d'aquests biaixos semblens ser adaptatius, i altres, limitacions de la nostra capacitat d'assimilar informació.

0

La història, escrita i explicada per homes, ha amagat la realitat del paper de les dones, que xocava amb les idees culturals i socials preponderants.

0

És un error comú associar la sensació de plaer amb la dopamina, ja que intervenen molts més elements. L'ésser humà cerca permanentment el plaer i la generació d’expectatives, sorpresa i desig. 

0

El 13 de desembre de 2021 fa finalitzar l'activitat eruptiva del volcà de la Palma. Des de la seua erupció, la ciència va ser essencial per gesitonar la crisi.

0

Fer una missió tripulada a Proxima Centauri és, per ara, una tasca que comporta diversos problemes i reptes que encara no podem resoldre.

0

Amb un planeta Terra completament colonitzat, s'hauria de mirar pel medi ambient i ser pioners d'un nou statu quo basat en la neutralitat climàtica.

0

El comerç d'espècies silvestres produeix un gran cabal econòmic a escala mundial. La regulació d'aquest comerç té moltes complexitats a tindre en compte.

0

La bretxa de gènere a la ciència i la tecnologia fa que molts talents femenins queden amagats. Des del punt de vista biològic, el talent està repartit equitativament entre gèneres.

0

Si un imant penja d’un fil, s’alinea sempre en la mateixa direcció, encara que no hi haja un altre imant a prop. És una brúixola i respon al magnetisme terrestre.

0

Pascal va ser defensor de la unitat del ser i la cerca del saber de manera conjunta en la filosofia i en la ciència.

0

La genètica i el llenguatge estan estretament lligades. Certs gens dels éssers humans han sigut essencials per al desenvolupament del llenguatge complex.

0

L’horitzó a la nit ha desaparegut davant l’avanç imparable de la contaminació lumínica de les ciutats. Per veure'l tal com es veia abans, cal aplegar a certs llocs privilegiats.
0

La resistència als antibiòtics afecta directament a la salut dels humans, però també a la dels animals i al medi ambient.

0

A les pel·lícules d'Star Wars podem trobar errades de la física i la biologia, però hi ha un aspecte en què tota la saga, i les sèries derivades, fallen estrepitosament: l’ecologia. Molta ficció, però poca ciència.
0

Quan conversem, caminem junts o simplement seiem al costat d’una altra persona, les nostres postures i els nostres moviments es coordinen

0

La memòria tàctil ens permet formar imatges al nostre cervell gràcies als receptors sensorials de mans i dits.
0

La festa de les Falles genera una important contaminació acústica i ambiental, aquesta última fruit de la cremà.
0

El món és una obra coral d’autor desconegut; desconeixem l'autoria de moltes obres i descobriments. L’important no és signar, sinó fer bé coses rellevants.
0

La vacunació té un paper fonamental en la prevenció de certes malalties. El desenvolupament tecnològic ha permés l'obtenció de vacunes molt més eficaces.
0

En l'últim any els casos de poliomielitis han augmentat al món. La vacuna oral contra la malaltia és molt eficaç al actuar en primera línia de defensa.
0

Diversos organismes aconsellen disminuir el consum de carn roja. Si volem garantir un futur sostenible, hem de replantejar-nos què mengem.
0

Darwin creà un híbrid entre la novel·la i l’assaig on l’ordre narratiu es troba al servei de la veritat, establint així un nexe entre literatura i ciència.
0