Etiqueta: economia

Del creacionisme a l’economia

Els problemes científics i filosòfics que plantegen les pseudociències arquetípiques, com l’astrologia i el creacionisme, són ben coneguts. Però la majoria de camps d’investigació tenen àrees controvertides que alcen sospites de negligència intel·lectual sistemàtica.

Portada del diari El Pueblo de 22 de maig de 1934 informant de l'acte d'obertura de la Conferència Econòmica.
Conèixer per actuar

Saber per poder prendre decisions és un dels aspectes més pragmàtics de la ciència. La necessitat de tenir bona informació per a poder passar a l'acció i de fomentar el coneixement tècnic i estadístic amb el qual nodrir les decisions dels responsables polítics és avui

Post Feature Image
Entropia

El model socioeconòmic actual sembla reconèixer només la primera llei de la termodinàmica: el treball físic per passar de l’estadi A a l’estadi B no depèn ni del tipus de treball efectuat ni del procés seguit.

Canvi global i sostenibilitat

El model neo-liberal, deshonestament globalitzador i clarament insostenible, requereix la construcció d’una alternativa que ens permeta avançar cap a un món ajustat a principis econòmica, social i ambientament sostenible.