covid-19 i canvi climàtic

COVID-19 i canvi climàtic

El coronavirus ha suposat una aturada de l'activitat econòmica i de l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, però si no es prenen mesures, en acabar la crisi actual, les emissions tornaran al seu camí habitual.

0

‘Panses a l’ombria del Benicadell’ de Carles V. Fuster Montagut

Ressenya de l'obra Panses a l'ombria del Benicadell, obra de Carles Fuster que analitza la tradició d'escaldar la pansa a la Vall d'Albaida.

0
Joan Martinez Alier

Entrevista a Joan Martínez Alier

Joan Martínez Alier és considerat un pioner de l’economia ecològica. Actualment, codirigeix l’Atles de Justícia Ambiental, un mapa interactiu que recull els principals conflictes ambientals a tot el món.

0
illustració amenaça coronavirus pandèmia global

Pandèmia global: més preguntes que respostes

En el moment de publicar-se aquest número assistim, entre incrèduls, insegurs i impotents, a una situació només comparable a la que es visqué en les dues guerres mundials del segle XX. Una pandèmia global, que ha situat de nou l’espècie humana davant un escenari tan inèdit i desconegut com imprevisible.

0

Del creacionisme a l’economia

Els problemes científics i filosòfics que plantegen les pseudociències arquetípiques, com l’astrologia i el creacionisme, són ben coneguts. Però la majoria de camps d’investigació tenen àrees controvertides que alcen sospites de negligència intel·lectual sistemàtica.

0

El paper del cervell en les decisions financeres

En aquest article s'exposa l'important paper que representa la neurociència en un entorn econòmic i financer. Com afecten l'activitat cerebral els processos de presa de decisions? Quin és el paper de les emocions en les finances?

0
Post Feature Image

‘Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad’, de Miguel Álvarez Cobelas

L’autor ha viscut els canvis que hi ha hagut en les darreres dècades en el sistema de recerca espanyol i ens ho descriu de mil maneres.

0

Paradigma

La tasca dels economistes, tan important, s’inscriu en l’àmbit de les decisions humanes, que són emocionals i, per tant, irreductibles al mètode científic.

0

Sustentació

Sense creixement no s’avança, però sense sustentació el sistema s’esfondra. Necessitem uns nous germans Wright de l’economia. Amb urgència, em sembla.

0
Portada del diari El Pueblo de 22 de maig de 1934 informant de l'acte d'obertura de la Conferència Econòmica.

Conèixer per actuar

Saber per poder prendre decisions és un dels aspectes més pragmàtics de la ciència. La necessitat de tenir bona informació per a poder passar a l'acció i de fomentar el coneixement tècnic i estadístic amb el qual nodrir les decisions dels responsables polítics és avui

0