Etiqueta: economia

illustració amenaça coronavirus pandèmia global
Pandèmia global: més preguntes que respostes

En el moment de publicar-se aquest número assistim, entre incrèduls, insegurs i impotents, a una situació només comparable a la que es visqué en les dues guerres mundials del segle XX. Una pandèmia global, que ha situat de nou l’espècie humana davant un escenari tan inèdit i desconegut com imprevisible.

Del creacionisme a l’economia

Els problemes científics i filosòfics que plantegen les pseudociències arquetípiques, com l’astrologia i el creacionisme, són ben coneguts. Però la majoria de camps d’investigació tenen àrees controvertides que alcen sospites de negligència intel·lectual sistemàtica.

Paradigma

La tasca dels economistes, tan important, s’inscriu en l’àmbit de les decisions humanes, que són emocionals i, per tant, irreductibles al mètode científic.

Portada del diari El Pueblo de 22 de maig de 1934 informant de l'acte d'obertura de la Conferència Econòmica.
Conèixer per actuar

Saber per poder prendre decisions és un dels aspectes més pragmàtics de la ciència. La necessitat de tenir bona informació per a poder passar a l'acció i de fomentar el coneixement tècnic i estadístic amb el qual nodrir les decisions dels responsables polítics és avui

Ramon Folch - Entropia
Entropia

El model socioeconòmic actual sembla reconèixer només la primera llei de la termodinàmica: el treball físic per passar de l’estadi A a l’estadi B no depèn ni del tipus de treball efectuat ni del procés seguit.

Canvi global i sostenibilitat

El model neo-liberal, deshonestament globalitzador i clarament insostenible, requereix la construcció d’una alternativa que ens permeta avançar cap a un món ajustat a principis econòmica, social i ambientament sostenible.