Etiqueta: filosofia de la ciència

Post Feature Image
«El miedo a la ciencia», de Robin Dunbar

[caption id="attachment_7382" align="alignleft" width="189"] El miedo a la ciencia. / Robin Dunbar. / Alianza Editorial, 1999. Traducció castellana: Miguel Ferrero Melgar. / 333 pàgines.[/caption] L’origen d’aquest llibre es troba en un curs que l’autor va impartir a estudiants del departament d’Antropologia de l’University College de Londres.

73-67
Natura i dignitat humana

En els darrers anys assistim a una ofensiva de recuperació de l’argumentació iusnaturalista que suggereix que cal deduir de la naturalesa humana les lleis o almenys els principis bàsics (fonaments i límits) de l’ordre social,

66-67
Què és de la naturalesa humana?

L’ésser humà és un ésser viu d’extraordinària complexitat. És evident que tenim una naturalesa com en té una tota espècie animal, però és bastant discutible que aquesta determinació de la nostra naturalesa ens baste. Hi

58-67
Civilització i adaptació

© A. Ponce & I. RoviraMalgrat la demagògia, mai no n'hi haurà prou per a tothom. Les desigualtats es van exacerbar primer amb la revolució agrícola, després encara més amb la revolució industrial i arriba a cotes més altes de

52-67
La comprensió d’allò humà

Les noves tecnologies, i especialment el desenvolupament de la genòmica, han canviat de manera significativa la comprensió teòrica de l’ésser humà: la naturalesa de l’home pot ser modificada de la mateixa manera que el plànol cultural.

48-67
Naturalesa humana

La visió de la naturalesa humana ha canviat considerablement en el segle xx gràcies al desenvolupament inicial d’una hermenèutica que considerava l’home un animal de llenguatge, impossible de definir en termes essencials, i l’existència del qual és inseparable

Post Feature Image
«¿Existe Dios?», de Victor J. Stenger

[caption id="attachment_3338" align="alignleft" width="192"] ¿Existe Dios? El gran enigma. Victor J. Stenger. Ediciones Robinbook S.L. Barcelona, 2008. 286 págines.[/caption] Pot la ciència estudiar l’existència –o la inexistència– de Déu? Encara que aquest debat ha estat històricament confinat en l’àmbit de la filosofia i la teologia i,

Post Feature Image
«Pot un darwinista ésser cristià?», de Michael Ruse

[caption id="attachment_1991" align="alignleft" width="192"] ¿Puede un darwinista ser cristiano?.Michael Ruse.Siglo XXI. Salamanca, 2007. 293 pàgines.[/caption] Aquesta pregunta se la fa el filòsof de la ciència i escriptor anglès Michael Ruse al títol del seu llibre recentment publicat en castellà per l’editorial Siglo XXI, on analitza la