grabat d'un monjo treballant a l'scriptorium

L”scriptorium’

Fins al s. XV amb la impremta, l'escriptura era manuscrita i expressava la tendència artística d'on sabia produït. La majoria dels llibres a les biblioteques dels monestirs van ser copiats, il·luminats i enquadernats en l’scriptorium.

0
taula periòdica

La taula periòdica més antiga del món

La troballa d'una taula periòdica de 1885 a la Universitat de St Andrews, a Escòcia, aporta informació sobre l'ensenyament de la química al segle XIX.

0

‘Esto no estaba en mi libro de historia de la medicina’, de Jon Arrizabalaga i Carlos Aitor Yuste

«Esto no estaba en mi libro de historia de la medicina» oferieix una aproximació a la lluita contra la malaltia a través de les actua­cions dels qui la van protagonitzar.

0
antic edifici institut biologia experimental viena

La destrucció de la investigació a la Viena nazi

La vida acadèmica es va veure més afectada pel nacionalsocialisme a Viena que en qualsevol altra ciutat d’Alemanya, a causa de la gran quantitat de científics d’origen jueu.

0

La ciència i la ideologia política

Els científics de l’Alemanya nazi van donar suport als objectius racistes i imperialistes nazis de múltiples maneres.

0

Hildegarda

Als monestirs medioeuropeus de la baixa edat mitjana monges com Hildegarda de Bingen rivalitzaven amb els monjos en excel·lència intel·lectual.

0
La gran història

La gran història

Al llarg del temps, diversos autors han intentat aglutinar en obres de caràcter divulgatiu la gran història del coneixement científic. Una mostra és el Vestiges de Robert Chambers.

0

Nazisme, ciència i utopia

El nacionalsocialisme va arribar al poder adoptant l’estratègia electoral d’un partit de masses, però amb el suport d’elits extraordinàriament ben formades.

0

Òfset

L’escriptura i la impressió han passat de mer instrument representatiu a eina bàsica de pensament. De tots els sistemes d’impressió, l’òfset ha estat el més exitós a l’hora de produir a l’engròs llibres i revistes multicolor.

0
col·leccions osteològiques

Un patrimoni particular

Un dels pilars dels estudis bioantropològics són les col·leccions osteològiques identificades. Aquest treball té com a objectiu descriure aquest patrimoni i mostrar la importància que té.

0