La huella de Lamarck en España en el siglo XIX, d’Agustí Camós

Agustí Camós aconsegueix alhora un estudi clar, abastador i estimulant, a més de necessari, sobre com Lamarck també va ser important en la ciència espanyola del segle XIX.

0

Lamarck a l’Espanya del segle XIX al XXI

Des dels darrers decennis del segle XX, la valoració de l’obra i la influència de Lamarck a Espanya ha anat redreçant-se de forma lenta

0

Una fotografia de Lamarck

Lamarck té una variada i, per moments, revolucionària obra, però l'ensenyament popular transmet d'ella només el fracàs de la teoria de l'evolució.

0
Post Feature Image

«Filosofia zoológica», de Jean Baptiste Lamarck

[caption id="attachment_2384" align="alignleft" width="200"] Filosofia zoològica.Jean Baptiste Lamarck.Trad., intr. i notes d’Agustí Camós Cabeceran.Institut d’Estudis Catalans; Editorial Pòrtic; EumoEditorial. Barcelona, 2007. 455 pàgines.[/caption] Jean Baptiste Monet, el cavaller de Lamarck, és un d’aquells escollits amb qui topem normalment en les pàgines dels llibres de text de

0
Post Feature Image

Lamarckians, tanmateix

Jan Kerkhofs, l’eminent sociòleg flamenc, director dels principals estudis sobre valors a més de jesuï­ta sorneguer, de la corda del nostre pare Batllori, ironitzava un dia sobre el fracàs del cristianisme en un aspecte fonamental, relatiu a les creences dels europeus. Alguna cosa haurem fet

0