persones conversant

De la significació a la comunicació

From signification to communication: taking a look at non-human signalling. Within a social context animal signalling displays diversity along two convergent axes, from expression to fully intentional communication and from close executive action to distant communicative action. The pragmatic framework for animal semiosis denotes a value

0
persones conversant

Patologies del llenguatge: un debat neurolingüístic

Mostrem les causes de les patologies del llenguatge, les seues bases biològiques i una breu evolució històrica del desenvolupament de les investigacions.

0
Noam Chomsky

Entrevista a Noam Chomsky

Noam Chomsky va revolucionar el camp de la Lingüística quan el 1957, amb Syntactic Structures, va argumentar que l’adquisició del llenguatge és part de l’estructura natural o innata del cervell humà.

0