Post Feature Image

«La política de los grandes números», d’Alain Desrosières

[caption id="attachment_1976" align="alignleft" width="190"] La política de los grandes números. Historia de la razón estadística.Alain Desrosières.Editorial Melusina. Barcelona, 2004. 415 pàgines.[/caption] Com s’especifica en el subtítol, es tracta d’un llibre sobre la història de l’estadística publicat el 1993, i reeditat el 2000 amb correccions en alguns

0
home vitruvio

El principi antròpic

Coincidències numèriques al llibre de la natura i altres misteris. De Carvalho, Poirot o Marlowe.

0

Angles, circumferències i logaritmes a la vida quotidiana

[caption id="attachment_9532" align="alignleft" width="450"] Foto: Miguel Lorenzo[/caption] Rialles de 160 graus, somriures en línia recta, sorpreses de kilo i mig

0

Dones que compten

Repas de la contribució femenina al camp de les matemàtiques al llarg de la història.

0
L.A. Santaló, E. Vidal Abascal i Julio Rey Pastor

L’apogeu de la investigació matemàtica a Espanya

Evolució de la investigació matemàtica a Espanya durant la segona meitat del segle XX, a més de l'èmfasi en la importància del paper del nostre país a l'any 2000 (any de les Matemàtiques).

0
47-21

«Characters and Blocks of Finite Groups», de Gabriel Navarro

«Characters and Blocks of Finite Groups» aprofundeix en la teoria ordinària de caràcters, proposant un mètode eficaç per a l'estudi dels grups finits i una elaborada teoria algebràica.

0