covid-19 i canvi climàtic

COVID-19 i canvi climàtic

El coronavirus ha suposat una aturada de l'activitat econòmica i de l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, però si no es prenen mesures, en acabar la crisi actual, les emissions tornaran al seu camí habitual.

0

Ciutadania i transformació social

El canvi climàtic protagonitza el debat mediambiental des de fa tres dècades. La lluita necessita un nou enfocament, basat en la política ciutadana i la transformació social.

0

El canvi climàtic no és igual per a tots

Els impactes del canvi climàtic no són homogenis per a totes les persones. Per tant, integrar una perspectiva de gènere en la investigació sobre el canvi climàtic pot ajudar-nos a examinar les estructures i relacions de poder.

0

El futur dels cítrics

L’estudi de les respostes de tolerància dels cítrics al canvi climàtic pot mostrar-nos les claus per a desenvolupar noves varietats de cítrics capaços de resistir les futures condicions ambientals i mantenir la producció.

0

El canvi climàtic en l’alta muntanya

Les muntanyes són una de les regions més efectades pel canvi climàtic. Analitzem la seua importància i els problemes als quals s'enfronten.

0

La perspectiva de l’antropocè

La divisió del temps geològic més recent està basada en esdeveniments de caràcter climàtic provocats per variacions en l’òrbita i l’eix de rotació de la Terra a escala de milers d’anys. No obstant això, la magnitud del canvi geològic causat per la humanitat a través

0
Post Feature Image

Introducció: Crisi climàtica

Aquest monogràfic presenta una selecció d’assajos i perspectives sobre les múltiples dimensions de l’actual crisi climàtica, caracteritzada per les amenaces que planteja el canvi climàtic antropogènic

0