Genes cerebros y símbolos

‘Genes, cerebros y símbolos’, de Jordi Agustí

A Genes, cerebros y símbolos, Jordi Agustí presenta la informació més recent sobre les espècies hominines, la biologia de les poblacions, la demografia... i no només la paleontologia i l’anatomia.

0

La prova definitiva

Tendim a assumir capacitats simbòliques i lingüístiques plenes en els ancestres del paleolític, però és un error atribuir habilitats pròpies de la ment moderna

0

‘La conquista del lenguaje’, de Xurxo Mariño

El llenguatge oral no fossilitza i per a quan els humans van dedicar-se a ratllar pedres a propòsit, el procés que havia alterat per sempre més la seua ment ja hi era ben assentat.

0

Rere les petjades del nostre passat

Sense cap mena de dubte, ens trobem en una etapa engrescadora per a la biologia evolutiva. La paleoproteòmica té el potencial per a explorar intervals de temps que eren del tot inaccessibles fins ara.

0
portada la tierra en un guijarro

‘La Tierra en un guijarro’, de Jan Zalasiewicz

L’editorial Libros del Jata, dirigida pel naturalista i professor de la Universitat del País Basc Gustavo Renobales, continua la línia ja iniciada en 2015 amb La historia natural de Selborne, de Gilbert White, dedicada a la traducció i difusió d’obres científiques amb alt valor divulgatiu que restaven fins ara fora de l’abast de milers de lectors potencials per raons idiomàtiques.

0
portada evolución humana

‘Evolución humana’, de Roberto Sáez

Aquesta obra analitza el registre fòssil dels nostres ancestres més recents a la recerca de l’origen de la compassió, un dels sentiments que acostumem a identificar com a típicament humà.

0

‘Auge y caída de los dinosaurios’, de Steve Brusatte

Al llibre, el lector trobarà un exemple diàfan d’excel·lent divulgació sobre el relat de l’era dels dinosaures.

0

‘¡No seas neandertal!’, de Sang-Hee Lee i Shin-Young Yoon

Els autors fan un repàs de la història evolutiva del nostre llinatge i dels «cosins» que es van quedar en el camí.

0
biodiversitat marina

Biodiversitat marina en el temps i l’espai

La biodiversitat ha anat canviant tant en l’espai com en el temps. Per sort, petits organismes coneguts com ‘microfòssils’ ens permeten inferir patrons de biodiversitat passats de forma detallada.

0
La evolución

La llavor de ‘La evolución’

Les últimes dècades, la paleontologia humana a Espanya ha experimentat un gran creixement. La evolución (1966) i els seus editors han influït en aquesta explosió.

0