Post Feature Image

Editorial núm. 92

«Quan mire el cel estrellat m’abisme en la seua infinitud» escrivia Pascal. Certament, la mirada al cel estrellat és motiu de qüestions eternes, sobre la nostra insignificança en el cosmos, sobre la raó de tot plegat, sobre la incapacitat humana per a capir l’origen de

0

L’Infini-rien’ de Pascal o el capitalisme metafísic de la ‘pascaline’

Recorrem les peculiaritats i els misteris d'un dels científics més coneguts de la història: Blaise Pascal.

0