El malestar urbà a València: a propòsit dels “salvem”

Als anys noranta van proliferar plataformes, associacions de veïns i partits polítics que manifestaren el seu malestar amb les mesures urbanes preses pel govern municipal de València.

0