paisatge salvem horta protecció territori

Emergència climàtica i protecció del territori

Tant en el cas de les grans obres –autopistes o línies d’alta velocitat ferroviària– com en els nous desenvolupaments urbanístics expansius que no responen a les necessitats reals de més habitatges, és urgent declarar el final del creixement pel creixement i abordar polítiques alternatives de vertader interès social i ambiental.

0

El malestar urbà a València: a propòsit dels “salvem”

Als anys noranta van proliferar plataformes, associacions de veïns i partits polítics que manifestaren el seu malestar amb les mesures urbanes preses pel govern municipal de València.

0