Jordi Martínez

Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona.

© A. Ramis   «Per mi la matemàtica és resoldre problemes, més que construir teories o generalitzar. I aleshores

0