Sobre el procés de revisió cega

Articles de monogràfic i documents

Enviament dels articles

Els articles enviats a Mètode a les seccions de Monogràfics i Documents seran sotmeso a una avaluació amb sistema de doble revisió cega per persones expertes. És necessari registrar-se en la plataforma OJS de la revista i enviar el document a través de la seua àrea d’usuari/usuària.

Davant de qualsevol problema tècnic per enviar el seu article, podeu contactar amb els editors directament mitjançant correu electrònic: [email protected].

Acceptació dels articles

Els articles rebuts en aquestes seccions seran avaluats de forma preliminar per part dels membres de la Redacció de la revista, del director o del Consell Assessor, que determinaran l’adequació de l’article a la temàtica i requisits formals establerts en les Normes d’edició. En cas de complir aquests requisits, l’article serà enviat a revisió externa. Aquesta avaluació serà realitzada per dues persones expertes, la identitat de les quals serà confidencial durant i després del procés. Les persones encarregades de l’avaluació –externes a la redacció, consell assessor i comitè científic– podran aprovar totes dues l’article, sol·licitar canvis i modificacions que exigiran una nova revisió per part dels mateixos revisors, o rebutjar totes dues l’article. En cas de que només una de les revisions siga negativa, el text se sotmetrà a una tercera revisió . En cas de conflicte, la revista respondrà a les al·legacions tant aviat com siga possible, seguint el Codi ètic de Mètode.

Preparació de l’arxiu per a assegurar la revisió cega

Per a assegurar la integritat del procés de revisió cega en els enviaments a aquesta revista, és necessari mantenir l’anonimant tant dels autors i autores com dels revisors i revisores. Amb aquest objectiu, cal assegurar-se de seguir les següents instruccions:

  1. L’article s’enviarà en un arxiu principal en format word o equivalent, sense cap element que permeta identificar l’autoria.
  2. Els autors del document han d’eliminar els seus noms del text. En el cas de cites pròpies, caldrà substiuir el nom per “Autor” i any, i eliminar la resta d’elements de les referències.
  3. Cal comprovar que s’ha eliminat la identificació de les propietats del document (tant en els arxius word com en els pdf).
  4. L’article haurà de comptar amb una portada, enviada com a arxiu complementari, on constaran: Títol i subtítol, resum, paraules clau i dades completes de tots els autors (nom, filiació, referència biogràfica, correu electrònic i adreça postal). En aquest document s’inclourà també si és necessari l’apartat d’agraïments i el projecte en el qual s’ha desenvolupat la investigació.
© Mètode 2016