Sobre Mètode

Mètode és una revista dedicada a la divulgació de la ciència i al seu estudi. Editada per la Universitat de València des de 1992, els seus objectius se centren en la pràctica de la difusió científica i en l’anàlisi dels millors mecanismes per a acomplir-la. Mètode és un lloc on practicar la comunicació científica i al mateix temps on estudiar-la. Un punt d’interacció entre ciències i humanitats, amb una transversalitat que permet la participació de persones del món de l’art, la filosofia, la sociologia, la història, el periodisme i la literatura. En aquest equilibri, entre pràctica i teoria, rau la seua força i originalitat.

Mètode. Revista de difusió de la investigació de la Universitat de València

Mètode és una publicació trimestral de divulgació de la ciència que s’edita simultàniament en català i en castellà. La revista publica articles d’opinió, entrevistes i reportatges sobre temes d’actualitat científica i les seues implicacions socials. La revista Mètode publica trimestralment un monogràfic temàtic coordinat per especialistes en la matèria. Aquests articles centrals, sotmesos a revisió externa, són publicats també en anglès en la revista Mètode Science Studies Journal.

portadaMETODESSJ-2016

Mètode SSJ: Una revista on pensar la ciència

Mètode Science Studies Journal és la revista anual en anglès de Mètode. Els articles publicats en aquesta revista són sotmesos a revisió externa per persones expertes. Mètode SSJ publica assajos, revisions i anàlisis sobre la ciència actual i la comunicació científica.

Mètode SSJ està oberta a la participació d’investigadors i professionals que vulguen publicar-hi articles inèdits. S’acceptaran articles i revisions sobre qualsevol tema relacionat amb la ciència i la seua divulgació.

Mètode SSJ està indexada en JCR (ESCI), Scopus, ERIH Plus i Latindex, entre altres.

© Mètode 2011