Indexació

Índexs d’impacte i bases de dades

Mètode Science Studies Journal (ISSN 2174-3487 – eISSN 2174-9221) és la publicació anual i en anglès de la revista Mètode. Està inclosa en els següents índexs i bases de dades:

Índexs d’impacte, avaluació i identificació

Scopus. Base de dades de resums i referències bibliogràfiques de literatura científica.
Emerging Sources Citation Index (ESCI). Índex de Thomson Reuters per a publicacions d’interés regional i de camps emergents.
ERIH PLUS. Índex de Referència Europeu per a la qualitat de les revistes en Humanitats.
REDIB. Plataforma d’agregació de continguts científics i acadèmics en format electrònic produïts en l’àmbit iberoamericà.
Latindex. Sistema Regional d’Informació en Línia per a Revistes Científiques d’Amèrica Latina, el Carib, Espanya i Portugal.
MIAR. Matriu d’Informació per a l’Anàlisi de Revistes.

Directori de publicacions periòdiques

Dialnet. Portal de Difusió de la Producció Científica Hispana (Universitat de La Rioja).

Directori de revistes d’accés obert

DOAJ. Directori de Revistes Científiques i Acadèmiques d’Accés Lliure.
Dulcinea. Drets d’explotació i permisos per l’autoarxiu de revistes científiques espanyoles.
SHERPA/RoMEO. Base de dades gratuïta creada pel Centre for Research Communications (CRC) de la Universitat de Nottingham.
Research Bible. Base de dades de recursos per a les revistes científiques.

Catàlegs col·lectius i xarxes de biblioteques

Biblioteca Nacional de España. Catàleg de tot tipus de publicació espanyola.
CCUC. Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya.
Library of Congress. La Biblioteca del Congrés del Estats Units.
REBIUN. Xarxa de Biblioteques Universitàries Espanyoles de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).
SUDOC. Sistema universitari de documentació de França.
World Cat-OAIster. Red mundial de continguts i servicis per a biblioteques.
ZDB. Catàleg de recursos de les biblioteques universitàries d’Alemanya.

© Mètode 2016