Àlvar Monferrer

Historiador (Castelló de la Plana). Doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona.

74-75

El decret 40/2007 de la Generalitat Valenciana va declarar Monument Natural el camí dels pelegrins de les Useres, que cal preservar perquè sustenta una

0