societats

Partint de les bases evolutives de la cooperació, en aquest monogràfic ens endinsem en les estructures socials humanes, des de les més simples fins a la complexitat de les societats modernes.
0
Plantaciones aguacates

Aquest article examina dues de les activitats econòmiques més importants en zones àrides de Llatinoamèrica: l'agricultura i la mineria, on a més el canvi climàtic impacta en la disponibilitat del recurs hídric i resulta en lluites de poder.

0

El pasturatge amb bestiar modifica els ecosistemes àrids i fins i tot arriba a degradar-los, cosa que atempta contra la sostenibilitat de la mateixa activitat ramadera.

0

La desertificació és un repte ambiental global, per això és necessària una resposta validada per la ciència i la política.
0

Les zones àrides són territoris amb una gran biodiversitat. Donat el creixement d'aquestes pel canvi climàtic, és essencial conèixer en profunditat la seua estructura i funcionament.
0

Els articles d'aquest monogràfic pretenen ajudar a comprendre la importància de les zonesàrides i la necessitat que el seu desenvolupament vaja de la mà de la salvaguarda dels seus recursos.

0

El missatge de Gattaca potser hauria de repensar-se com una defensa de la possibilitat de crear posthumans superiors amb enginyeria genètica.
0

Les ficcions sobre el futur es fonamenten en la consciència de les nostres limitacions. Els eixos comuns d'aquestes són mitologia, evolució i tecnologia.
0

El millorament humà utilitzant l'edició genòmica és un dels objectius del transhumanisme, però la seua aplicació podria generar importants discriminacions
0

Els avenços científics recents en transhumanisime han possibilitat intervencions genètiques relacionades amb l’evolució humana dirigida.
0

La biotecnologia actual està transformant el que entenem per ser humà. En aquest article s’exploren algunes d’aquestes i les seues implicacions socials, ètiques i filosòfiques.
0
Marejada 8. Marina Núñez

Aquesta monografia explora el tema del transhumanisme i proporciona arguments per poder participar en el que potser serà el debat més transcendent de la nostra història.
0
covid-19 i canvi climàtic

El coronavirus ha suposat una aturada de l'activitat econòmica i de l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, però si no es prenen mesures, en acabar la crisi actual, les emissions tornaran al seu camí habitual.
0

El canvi climàtic protagonitza el debat mediambiental des de fa tres dècades. La lluita necessita un nou enfocament, basat en la política ciutadana i la transformació social.
0

Els impactes del canvi climàtic no són homogenis per a totes les persones. Per tant, integrar una perspectiva de gènere en la investigació sobre el canvi climàtic pot ajudar-nos a examinar les estructures i relacions de poder.
0

L’estudi de les respostes de tolerància dels cítrics al canvi climàtic pot mostrar-nos les claus per a desenvolupar noves varietats de cítrics capaços de resistir les futures condicions ambientals i mantenir la producció.
0

Les muntanyes són una de les regions més efectades pel canvi climàtic. Analitzem la seua importància i els problemes als quals s'enfronten.
0

La divisió del temps geològic més recent està basada en esdeveniments de caràcter climàtic provocats per variacions en l’òrbita i l’eix de rotació de la Terra a escala de milers

0
Introducció: Crisi climàtica

Aquest monogràfic presenta una selecció d’assajos i perspectives sobre les múltiples dimensions de l’actual crisi climàtica, caracteritzada per les amenaces que planteja el canvi climàtic antropogènic

0
consulta sobre comunciació científica

El projecte internacional CONCISE estudia, a través de les consultes públiques sobre comunicació científica, la manera en què la societat rep i transmet la informació sobre ciència.
0

L'interès pel trastorn del joc (ludopatia) ha crescut en la comunitat clínica i científica. Açò ha permès un millor apropament a la patologia, i el disseny de possibles teràpies efectives.
0
desenvolupament de medicaments per la FDA

Els trastorns per ús de substàncies representen un greu problema de salut pública. Per desgràcia, hi ha pocs medicaments per a tractar-los, i l’eficàcia dels que hi ha és millorable.
0
alcohol

Els tractaments per a la dependència de l'alcohol amb més èxits són els multidisciplinars, que inclouen dimensions psicològiques, sociològiques i mèdiques. S'ha de considerar la recuperació com la culminació d'un procés de canvi.
0
trastorn per ús d'alcohol

Consumir alcohol és un fet arrelat i normalitzat en la nostra societat tot i que pot augmentar la probabilitat de patir conseqüències negatives per a la persona bevedora i el seu entorn.
0