Marejada 8. Marina Núñez

Aquesta monografia explora el tema del transhumanisme i proporciona arguments per poder participar en el que potser serà el debat més transcendent de la nostra història.
0
covid-19 i canvi climàtic

El coronavirus ha suposat una aturada de l'activitat econòmica i de l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, però si no es prenen mesures, en acabar la crisi actual, les emissions tornaran al seu camí habitual.
0

Els impactes del canvi climàtic no són homogenis per a totes les persones. Per tant, integrar una perspectiva de gènere en la investigació sobre el canvi climàtic pot ajudar-nos a examinar les estructures i relacions de poder.
0

La divisió del temps geològic més recent està basada en esdeveniments de caràcter climàtic provocats per variacions en l’òrbita i l’eix de rotació de la Terra a escala de milers

0
consulta sobre comunciació científica

El projecte internacional CONCISE estudia, a través de les consultes públiques sobre comunicació científica, la manera en què la societat rep i transmet la informació sobre ciència.
0
desenvolupament de medicaments per la FDA

Els trastorns per ús de substàncies representen un greu problema de salut pública. Per desgràcia, hi ha pocs medicaments per a tractar-los, i l’eficàcia dels que hi ha és millorable.
0
alcohol

Els tractaments per a la dependència de l'alcohol amb més èxits són els multidisciplinars, que inclouen dimensions psicològiques, sociològiques i mèdiques. S'ha de considerar la recuperació com la culminació d'un procés de canvi.
0
trastorn per ús d'alcohol

Consumir alcohol és un fet arrelat i normalitzat en la nostra societat tot i que pot augmentar la probabilitat de patir conseqüències negatives per a la persona bevedora i el seu entorn.
0

Igual que amb els escamarlans, les drogues activen el nostre sistema de recompensa fent-nos creure que són un benefici per a la supervivència.
0
Introducció: El segrest de la voluntat

Segurament tots coneixem algú proper que consumeix alguna droga. Pensem, per exemple, en el tabac o l’alcohol, o també en la marihuana. Pot ser que en algun moment hagen volgut

0

Aquests dies es compleix el desé aniversari de la catàstrofe de Fukushima. Després del terratrémol i el tsunami, la ciutadania va utilitzar diversos instruments per a mesurar els nivells de radiació.
0

La ciència ciutadana produeix una comunicació bidireccional que millora l’alfabetització científica de la societat
0

Les ciències socials i les humanitats promouen la participació del públic general i generen un coneixement cocreat en l'àmbit de la ciència ciutadana.
0
Introducció: Ciència ciutadana

En l’última dècada la investigació científica basada en la col·laboració de la ciutadania ha crescut exponencialment.
0
espècies bioactives

Les espècies bioactives de la Mediterrània podrien utilitzar-se per descobrir nous medicaments, però el canvi global suposa una amenaça per a elles.
0
microalgues tòxiques

El canvi climàtic i la intervenció humana al Mediterrani han produït proliferacions de microalgues en les costes.
0

Anàlisi de 35 anys d’imatges tèrmiques de les conques de la Mediterrània, una mar especialment sensible a l'escalfament global.
0

Els efectes dels abocaments urbans no s'observen a simple vista però provoquen efectes negatius sobre els ecosistemes aquàtics.
0

El transport de gel continental a l’oceà i l'expansió tèrmica de les aigües són els principals factors d'augment del nivell de la mar, amb un impacte global.
0

L'antropocè afecta sobretot als oceans, augmentant la seua temperatura i fent-los més àcids i menys oxigenats.
0
canvi global i oceans

Un fenomen de tanta transcendència com és el canvi global i els seus múltiples efectes ha merescut l’atenció de diversos números de Mètode. En els últims anys, la preocupació ciutadana

0
Dietes miraculoses

Les dietes miraculoses poden implicar problemes de salut a causa de les pèrdues ràpides de pes, les restriccions excessives d’energia i l'exclusió d'aliments o nutrients necessaris.
0
supermercat dieta drogues

Com que les drogues d’abús i la ingesta de menjar ultraprocessat actuen sobre els mateixos mecanismes cerebrals, ens qüestionem si el consum excessiu i crònic de certs aliments rics en greix i sucres podria sensibilitzar el circuit cerebral de recompensa incrementant la vulnerabilitat al consum de drogues.
0
eines educatives guies menjar joc

Per tal que siguin un instrument útil, cal que les guies alimentàries tinguin en compte els aspectes culturals, antropològics, educatius, socials i econòmics, així com la dieta habitual de la societat a la qual van dirigides.
0