Ana Claudia Nepote

Professora a temps complet de l’àrea de Comuni­cació Social en la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic campus Morelia. Integrant de la Xarxa Mexicana de Periodistes de Ciència, A. C.

roger bartra

Roger Bartra es va llicenciar a l’Escola Nacio­nal d’Antropologia i Història en 1967. Va cursar estudis de mestratge en ciències antropològiques a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM) i es va doctorar en sociologia a la Sorbona de París.
0